Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":["3"],"city":["34"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

Residential Land for Sale in Singaperumal koil , Chennai South Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Plot Area : 1002 Sq.Ft. @ 1807 / Sq.Ft.
Society : Sowmiya Housing Sai Vignesh Nagar
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 30 Ft 
Description : Sai vignesh nagar - Singaperumal koil. Kindly find the details below...We will waiting for your valuable feedback.....
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 1200 / Sq.Ft.
Society : Rpd Village
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 30 Ft  Corner Plot 
Description : Dtcp approved plots adjacent to hirco towers - Hiranandhani at oragadam - Fastest growing suburbs in chennai. Crore...
Features:
  
Dealer : Global Reach
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Plot Area : 1600 Sq.Ft. @ 699 / Sq.Ft.
Society : Global City
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 23 Ft  Corner Plot 
Description : Global city: Very close to hiranandani palace gardens hirco 10000 luxurious apartments Just 15 minits drive from ...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 850 / Sq.Ft.
Society : Balaji Nagar Chettipunniyam, Chennai South
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Corner Plot 
Description : Gsp housing Presents* Balaji nagar*** (Panchayath approved) Location advantages : 1) opposite ...
Owner : vimal raj     Posted : Mar 27, 2015
Plot Area : 3600 Sq.Ft. @ 1000 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : It is a residential plot available having good locality. Size of the plot is 3600sft. The property is best for resi...
Owner : Thyagarajan     Posted : Mar 29, 2015
Plot Area : 1000 Sq.Ft. @ 1800 / Sq.Ft.
New Project : Sowmiya Housing Sai Vignesh Nagar
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : Dtcp approved plot sales singaperumal koil for rs.1800/sqft Corner plot 1850/sqft Dtcp approved premium residen...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Plot Area : 1755 Sq.Ft. @ 1149 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : It is a residential land available for sale.It is located in a prime area. It is best suited land for residential p...
Owner : PRAVEEN KUMAR     Posted : Mar 29, 2015
Plot Area : 1515 Sq.Ft. @ 1351 / Sq.Ft.
Society : Sri Mahalakshmi Nagar Plots
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : 1. Well developed layout in south chennai. 2, G.S.T road from 4 k.M . 3. Adjacent apartments fully residential are...
Builder : Sowmiya Housing Private Limited
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Plot Area : 570 Sq.Ft. @ 1850 / Sq.Ft.
Society : Sowmiya Housing Sai Vignesh Nagar
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 40 Ft 
Description : Sowmiya housing private limited is one of the chennai's fastest growing property development company offering strat...
Features:
 
Dealer : Capital Realty
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Plot Area : 800 Sq.Ft. @ 777 / Sq.Ft.
Society : Value Shubha Mangala
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : Approved plots Near by 4000 villas Near vgn layouts Highlights of the project Clear title 23 feet road Black top...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Plot Area : 931 Sq.Ft. @ 777 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Power of Attorney 
Description : Plats for sale in singaperumal kovil from railwaystation upto 4 km only best for residential and investment , Plots...
Owner : bhagya     Posted : Mar 31, 2015
Plot Area : 580.72 Sq. Yards @ 30997 / Sq. Yards
Highlights:  Resale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : It is a residential land available located in prime locality best suitable for residential purpose. Price is 15 lak...
Owner : Ram Kumar     Posted : Mar 29, 2015
Plot Area : 5070 Sq.Ft. @ 1000 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : A residential plot for sale at singerperumal koil.A 5070 sq. Ft. Plot in good residential area with good facility o...
Owner : Mohammed     Posted : Mar 31, 2015
Plot Area : 1924 Sq.Ft. @ 799 / Sq.Ft.
Society : Sadguru Avenue
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Corner Plot 
Description : Just 2 km from gst, 300 meter from ,Oragadam six way track,Onroad of nh57,Eard to construct,Plots,Already house in ...
Features:
  
Dealer : VCD
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Plot Area : 1750 Sq.Ft. @ 1143 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : A residential plot for sale at singaperumal koil.A 1750 sq. Ft. Plot in good residential area with good facility of...
Owner : Chandrasekar     Posted : Mar 29, 2015
Plot Area : 600 Sq.Ft. @ 1800 / Sq.Ft.
Society : Sowmiya Housing Sai Vignesh Nagar
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : Property description, Ready to construct. Play park 0.5 km singamperumalkoil railwaystation. 0.6 km gst road Than...
Dealer : AMBI REALITY
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Plot Area : 780 Sq.Ft. @ 1250 / Sq.Ft.
Society : Villa Plots
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 24 Ft 
Description : Walkable distance from gst road, Surrounded by apartments and villa, Ready for immediate construction, Other size...
Dealer : AC Properties  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Plot Area : 1800 Sq.Ft. @ 1599 / Sq.Ft.
Society : Sare Meadow Ville
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 30 Ft  Corner Plot 
Description : Location highlights: 1. Near by temple: Hayagriva, Sri agora veerabhadra temple, Hanumanthapuram, Sri raghaven...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Plot Area : 610 Sq.Ft. @ 699 / Sq.Ft.
Society : Global City
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 23 Ft  Corner Plot 
Description : Global city Very close to hiranandani palace gardens hirco 10000 luxurious apartments Just 15 minits drive from p...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 777 / Sq.Ft.
Society : Value Shubha Mangala
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : Approved plots Near by 4000 villas Near vgn layouts Highlights of the project Clear title 23 feet road Black to...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Plot Area : 1500 Sq.Ft. @ 1850 / Sq.Ft.
Society : Sowmiya Housing Sai Vignesh Nagar
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 30 Ft 
Description : Sowmiya housing private limited is one of the chennai's fastest growing property development company offering strat...
Features:
 
Dealer : Capital Realty
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Plot Area : 540 Sq.Ft. @ 1800 / Sq.Ft.
New Project : Sowmiya Housing Sai Vignesh Nagar
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : I here by give u the details about sp.Koil dtcp approved Gated community plot, Madam, Normally i fix an appointme...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Plot Area : 550 Sq.Ft. @ 799 / Sq.Ft.
Society : Vmax SG Avenue
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : Approved plots Near by 4000 villas Near vgn layouts Highlights of the project Clear title 23 feet road Black top...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Plot Area : 2000 Sq.Ft. @ 350 / Sq.Ft.
Society : Vasantham Nagar
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : Plot for sale in singaperumalkoil. Return on investment in guaranteed on land. Interested kindly contact.
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
Plot Area : 1600 Sq.Ft.
Society : On Road Dtcp Plot
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 60 Ft 
Description : 60 feet bus road property for sale .Gst road 3 km only. Singaperumal koil to thiruporur road touch site eastface pl...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Plot Area : 600 Sq.Ft.
Society : Laksmi Nagar
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 40 Ft 
Description : Dtcp approval property. Loan available. Good ground water. Immediate construction property. Different plot size ava...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Plot Area : 600 Sq.Ft. @ 650 / Sq.Ft.
Society : Metro City Phase-11
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold  Corner Plot 
Description : Metro city - Phase ii Maraimalai nagar - Kolathur village (Singaperumal kovil) Government approved plots for sale...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Plot Area : 1800 Sq.Ft. @ 500 / Sq.Ft.
Society : Sheratan Sree Lakshmi Narayana Nagar
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : 1800 sq.Ft residencial plot for sale at singaperumal koil near vengatapuram village. Dtcp approved plot. Clearly do...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
Plot Area : 1800 Sq.Ft.
Society : State Highway Touch Plot
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 60 Ft 
Description : State highway touch plot for sale . Dtcp plot goood for investment
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 350 / Sq.Ft.
Society : Lake Town Avenue-guduvanchery-singaperumal Koil
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 23 Ft  Corner Plot 
Description : Plots for sale at guduvanchery 8 km from guduvanchery. 1 km to asvini amanya homes in nellikuppam is a community...
Features:
 
Builder : Success Property Enterprises
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
.
<<Previous12345678910 Next >>
New Projects
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Singaperumal koil
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}