Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":["1"],"city":["12"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}
Apartments

Residential Apartment for Sale in Mumbai (All) Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Super built-up Area : 533 Sq.Ft. @ 3280 / Sq.Ft.
New Project : VBHC Vaibhav Palghar
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Oct 2015  Freehold  5th Floor (out of 15) 
Description : Palghar is the first major junction after virar on mumbais western railway line and is the taluka housing all nodal...
Features:
     
+ 6 more
Builder : VBHC
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
Built-up Area : 750 Sq.Ft. @ 4800 / Sq.Ft.
New Project : Sri Garden Avenue K
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold  6th Floor (out of 14) 
Description : Designed over a sprawling 217 acres, Global city is a self-Sufficient township located in the flourishing city of v...
Features:
     
+ 3 more
Builder : SriDutt Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
Built-up Area : 610 Sq.Ft. @ 12295 / Sq.Ft.
Society : Bhoomi Hills
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  3rd Floor (out of 8) 
Description : Residential apartment available on sale in kandivali (East), Mumbai andheri-Dahisar. Contact us for price details.
Features:
     
Dealer : Leo Realty
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 825 Sq.Ft. @ 3300 / Sq.Ft.
New Project : Raj Tulsi City
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  2nd Floor (out of 7) 
Description : Comfort, Convenience, Class, And contentment, When all these points merge together, Only one thing comes to your mi...
Builder : Raj Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 603 Sq.Ft. @ 2550 / Sq.Ft.
New Project : Hirani Regency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Aug 2014  Freehold  3rd Floor (out of 4) 
Description : Hirani lifespaces is coming up with affordable housing project in boisar. It has grown by leaps and bounds in recen...
Features:
     
+ 3 more
Builder : Hirani Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 16, 2015
Super built-up Area : 855 Sq.Ft. @ 6960 / Sq.Ft.
New Project : Arkade Art
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold  9th Floor (out of 13) 
Description : 0 % brokerage.... 92% funding by hdfc bank.... Full 'cc'...Free hold land. Arkade art is one of the popular resid...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Find Ur Homes
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
Built-up Area : 1308 Sq.Ft. @ 12996 / Sq.Ft.
Society : Acme Ozone Phase II
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  26th Floor (out of 27) 
Description : Beautiful, Spacious two 2 bhk flats combined with 2 parking.Good view of club house.
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1521 Sq.Ft. @ 11000 / Sq.Ft.
New Project : Sahajanand Arista
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2018  Freehold  10th Floor (out of 41) 
Description : Designed by renowned architect mr. Reza kabul, The apartments are the epitome of luxury, And stands out as one of t...
Features:
     
+ 5 more
Dealer : Golden Abodes
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 19, 2015
Built-up Area : 930 Sq.Ft. @ 5913 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  3rd Floor (out of 7) 
Description : 2 bhk flat for sale in kamothe sec-36,G+7,Store building very good and prime beautiful flats Near by to- School, Co...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1620 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Mohan Suburbia
Highlights:  New Booking  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : The key to go green : - Energy efficient lighting fixtures. - Water saving plumbing fixtures. - Energy efficient ve...
Features:
     
+ 4 more
Builder : Mohan group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Super built-up Area : 613 Sq.Ft. @ 3999 / Sq.Ft.
New Project : Vinay Unique Gardens
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Aug 2015  Freehold  10th Floor (out of 15) 
Description : Semi furnished 1 bhk apartment from a reputed developer 10 minutes driving distance from virar west railway station...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
Super built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 15600 / Sq.Ft.
Society : Impact Silicon Park
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  12th Floor (out of 17) 
Description : 1 bhk on sale in silicon park with car parking with all the latest amenities like health club, Gym, Garden and play...
Features:
     
+ 3 more
Dealer : Shiv Bhakti
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 740 Sq.Ft. @ 3350 / Sq.Ft.
New Project : Dharti Green Acres
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : Pollution free and peaceful environment. Surrounded by hills & close to nature. Close proximity to banks, Super ma...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Dharti Developers
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 25, 2015
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 19091 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  5th Floor (out of 8) 
Description : A two bedroom hall kitchen flat for sale in santacruz east . The building has got lift and one car park with the fl...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 14545 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  3rd Floor (out of 7) 
Description : Compact house close proximity to market and church, School,Colleges very good locality and silent area. Bus stop ...
Features:
    
Dealer : Ruvins Estates  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 625 Sq.Ft. @ 4000 / Sq.Ft.
New Project : Emkayen Balaji Splendour
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Welcome to the world for happiness, Set in the lap of nature. Enjoy comfortable living in well planned one and two ...
Builder : Emkayen Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 02, 2015
Built-up Area : 720 Sq.Ft. @ 3600 / Sq.Ft.
New Project : Mohan Greenwoods
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  5th Floor (out of 7) 
Description : Experience a sense of renewal and harmony at a place where you can discover the true color of life. That color is g...
Features:
     
Builder : Mohan Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Built-up Area : 1640 Sq.Ft. @ 17073 / Sq.Ft.
Society : Mahindra Lifespaces Splendour
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  20th Floor (out of 31) 
Description : Available garden facing 3 bhk apartment for sale in mahindra splendour,Situated in prime locality of bhandup west o...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 900 Sq.Ft. @ 6555 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Co-operative Society  6th Floor (out of 9) 
Description : Aadarsh properties : 2 bhk semi furnished flat available for sale with stilt parking,Opposite cinemax, Khadakpada, ...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 21819 / Sq.Ft.
Society : Prime
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 4) 
Description : A beautiful flat in one of the most peaceful area of 4bunglows.It is a very nice society & all the basic necessitie...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 620 Sq.Ft. @ 7104 / Sq.Ft.
Society : Poonam Heights
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 12) 
Description : O% brokrage,Offering 1bhk residential flat for sell at virar (W). A class project at virar with very good construct...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : Mumbai Realty
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 645 Sq.Ft. @ 7000 / Sq.Ft.
Society : Arihant Vinay Classic
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 7) 
Description : This is a ready possession 3 wing complex by a leading builder with 7 story each ; In nice locality of poonam garde...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Carpet Area : 606 Sq.Ft. @ 20958 / Sq.Ft.
New Project : Lalani Grandeur
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2015  Freehold  2nd Floor (out of 23) 
Description : At lalani grandeur, We have gone to great lengths in creating a feeling of warmth and tranquillity on every square ...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Lalani Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 18, 2015
Built-up Area : 583 Sq.Ft. @ 5660 / Sq.Ft.
Society : Raunak City Sector 2
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  10th Floor (out of 12) 
Description : All amenities are avilable like swimming pool jim play area garden hall etc. Prime view of flat mega township proje...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 469 Sq.Ft. @ 3350 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk flat for sale in kalher new thane bhiwandi road sqft area 469, Price 1571150 , Title clear , 80% loan 20...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 11428 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  12th Floor (out of 13) 
Description : Its an excellent garden facing flat, With lots of air and light, With a balcony overlooking the garden. Flat contai...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property