Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":["1"],"city":["219"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

Residential Apartment for Sale in Kalher , Mumbai Thane Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Built-up Area : 469 Sq.Ft. @ 3350 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk flat for sale in kalher new thane bhiwandi road sqft area 469, Price 1571150 , Title clear , 80% loan 20...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 615 Sq.Ft. @ 4950 / Sq.Ft.
New Project : Siddhivinayak Chaturvedi Estate
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  Basement Floor (out of 3) 
Description : A megha township first time in kalher.... Re launching chaturvedi estate with all modern facilities ( School, ...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 551 Sq.Ft. @ 3350 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk flat for sale in kalher new thane bhiwandi road sqft area 551, Price 1845850 , Title clear , 80% loan 20...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 575 Sq.Ft. @ 3950 / Sq.Ft.
New Project : Siddhivinayak Chaturvedi Estate
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : A mega township first time in kalher............ Chaturvedi estate have an all modern amenities includes school hos...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Built-up Area : 535 Sq.Ft. @ 4950 / Sq.Ft.
New Project : Siddhivinayak Chaturvedi Estate
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : A mega township first time in kalher.... With all modern amenities including ganesh temple, School, Hospital, Gy...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Built-up Area : 615 Sq.Ft. @ 4950 / Sq.Ft.
New Project : Siddhivinayak Chaturvedi Estate
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  3rd Floor (out of 3) 
Description : Chaturvedi estate is located in kalher, Thane. A mega township first time in thane. Chaturvedi estate offering 1rk,...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Built-up Area : 885 Sq.Ft. @ 4950 / Sq.Ft.
New Project : Siddhivinayak Chaturvedi Estate
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : A megha township first time in kalher....... With all modern aminities ( Schools, Hospital, Temple, Sinior citizan ...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 3950 / Sq.Ft.
New Project : Siddhivinayak Chaturvedi Estate
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Jul 2015  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : A megha twonship first time in kalher............ Chaturvedi esatate . This project have an all morden facilities i...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Built-up Area : 610 Sq.Ft. @ 3400 / Sq.Ft.
Society : Yogi Geeta Apartments
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : Yogi creation came up with budget homes in kalher, Thane. Underconstruction / ready to move in 1bhk flats, Area...
Features:
 
Builder : Yogi Creations
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 3701 / Sq.Ft.
Society : Orchid Jewels ( Full Chq. Payment )
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : Orchid jewels at new thane kalher Complex of 12 building with lift N.A. Clear title Club house & garden Lo...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Propzone.com
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 530 Sq.Ft. @ 4100 / Sq.Ft.
Society : Magnum Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : 1 room kitchen flat available for sale in a 19 building mini township project in kalher. 15 mins from malls, Multip...
Dealer : Gold Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 620 Sq.Ft. @ 3400 / Sq.Ft.
Society : Yogi Creation Hrishikesh Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : Yogi creation came up with budget homes in kalher, Thane. Underconstruction / ready to move in 1bhk flats, Area...
Features:
 
Builder : Yogi Creations
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 3702 / Sq.Ft.
Society : 1bhk Flat Orchid Jewels ( Full Chq. Payment )
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : Orchid jewels Complex of 12 building with lift N.A. Clear title Club house & garden Loan facility available Flat ...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Propzone.com
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 675 Sq.Ft. @ 4100 / Sq.Ft.
Society : Magnum Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : Compact 2 bhk flat available for sale in a 19 building mini township project in kalher. 15 mins from malls, Multipl...
Dealer : Gold Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 630 Sq.Ft. @ 3400 / Sq.Ft.
Society : Hrishikesh Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : Yogi creation came up with budget homes in kalher, Thane. Underconstruction / ready to move in 1bhk flats, Area...
Features:
 
Builder : Yogi Creations
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
2 BHK, Residential Apartment in Kalher
Built-up Area : 736 Sq.Ft. @ 3995 / Sq.Ft.
Society : Smart Home Township
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : No brokerage**** 28 buildings township project in kalher, 15 minutes from kapurbawdi and 20 minutes from thane stat...
Features:
   
Dealer : Gold Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 570 Sq.Ft. @ 3400 / Sq.Ft.
Society : Hrishikesh Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : Yogi creation came up with budget homes in kalher, Thane. Ready to move in 1rk/ 1bhk flats, Area starts from 30...
Features:
 
Builder : Yogi Creations
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 565 Sq.Ft. @ 4100 / Sq.Ft.
Society : Magnum Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : Flat available for sale in a 19 building mini township project in kalher. 15 mins from malls, Multiplexes and busin...
Dealer : Gold Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 580 Sq.Ft. @ 3400 / Sq.Ft.
Society : Yogi Geeta Apartments
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 3) 
Description : Door: Wooden door frames, Door shutters with laminate finish for rooms, Bakelite panelled door for toilet Paint: D...
Features:
 
Builder : Yogi Creations
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
1 BHK, Residential Apartment in Kalher
Built-up Area : 470 Sq.Ft. @ 2979 / Sq.Ft.
Society : Kalher
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk flat for sale in kalher new thane bhiwandi road sqft area 470 , Price 1400000, Title clear , 80% loan 20...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Built-up Area : 375 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
Society : Orchid Jewels (full Chq. Payment)
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : Orchid jewels S a m p l e f l a t r e a d y Complex of 12 building with lift N.A. Clear title Club house & gar...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Propzone.com
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Built-up Area : 655 Sq.Ft. @ 3350 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : 2 bhk flat for sale in kalher new thane bhiwandi road sqft area 655 , Price 2194250 , Title clear , 80% loan 2...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 459 Sq.Ft. @ 3350 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk flat for sale in kalher new thane bhiwandi road sqft area 459, Price 1537650 , Title clear , 80% loan 20...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 525 Sq.Ft. @ 3620 / Sq.Ft.
Society : Vishwanath Regency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  6th Floor (out of 15) 
Description : Note:This is a all inclasive package 2)the property is on kalher locate near to kasheli toll naka thane. The prope...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kalher
Super built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 3637 / Sq.Ft.
Society : Roopchand Plaza
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  3rd Floor (out of 4) 
Description : The said proerty is located very prime location near by all amenities are available thier
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 675 Sq.Ft. @ 3556 / Sq.Ft.
Society : Vishwanath Regency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  8th Floor (out of 15) 
Description : Note:This is a all inclusive package 2)the property is on kalher locate near to kasheli toll naka thane. The prope...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 610 Sq.Ft. @ 4950 / Sq.Ft.
Society : Siddhivinayak Chaturvedi Estate
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 3) 
Description : Vitrified flooring in all rooms. 2 x 2 marbonite Granite kitchen platform and s.S. Sink with 4'.00 Dedo full tiles....
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Built-up Area : 525 Sq.Ft. @ 3800 / Sq.Ft.
Society : Smart Homes
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : Elegant township project in kalher, Bhiwandi (New thane) possession within 8months with exclusive 1 & 2bhk apartmen...
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kalher
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 3819 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Dealer : Sai Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
2 BHK, Residential Apartment in Kalher
Built-up Area : 850 Sq.Ft. @ 3295 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 2bhk flat
Dealer : Sai Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
.
<<Previous12 Next >>
New Projects
People in Kalher are searching for
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Kalher
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}