Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":["1"],"city":["32"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}
Apartments

Residential Apartment for Sale in Chennai (All) Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Built-up Area : 1021 Sq.Ft. @ 4399 / Sq.Ft.
New Project : Harmony Blue Moon
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 6) 
Description : Harmonys bluemoon is a fully integrated residential township project planned on a 3 acre property at pallavaram. B...
Features:
     
+ 3 more
Builder : Harmony Residences Pvt Ltd.
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Super built-up Area : 1547 Sq.Ft.
New Project : Akshaya Tango
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2017  Freehold  7th Floor (out of 8) 
Description : Welcome to a home that shares your emotions. Welcome to tango! Sitting gracefully at thoraipakkam on old mahabalipu...
Features:
     
+ 4 more
Builder : Akshaya
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 1152 Sq.Ft. @ 3670 / Sq.Ft.
New Project : Pacifica Aurum
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2015  Freehold 
Description : No pre-Emi offer 20:80 subvention scheme The project in chennai in the omr road with the gold standard in elite li...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Super built-up Area : 901 Sq.Ft. @ 4848 / Sq.Ft.
New Project : Harinis Aishwaryam Phase 2
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Oct 2015  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Premium lifestyle villa type residential apartments fully outstanding elevation, 80% no sharing walls more than 65%...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 21, 2015
Built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 3927 / Sq.Ft.
New Project : Optima Upgrade
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 1) 
Description : Optima upgrade is a strategically located gated residential project in avadi, Palaripattu with a remarkable advanta...
Features:
  
Builder : Optima Homes
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 1469 Sq.Ft. @ 4700 / Sq.Ft.
New Project : Navin Starwood Towers
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : Specifications: Structurercc wall structure using latest mivan form work technology. Wallsrcc walls Flooringvitrifi...
Features:
     
+ 6 more
Builder : Navin Housing and Properties Private Limited
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 1054 Sq.Ft. @ 3199 / Sq.Ft.
New Project : Hazel
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 14) 
Description : Hazel flats in poonamallee - Avadi high road is one of the popular residential developments in the fast developing ...
Features:
     
+ 7 more
Builder : Hazel Realty Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 09, 2015
Super built-up Area : 1066 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  3rd Floor (out of 5) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
Built-up Area : 837 Sq.Ft. @ 2199 / Sq.Ft.
New Project : Vijay Raja Century Court
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  Ground Floor (out of 4) 
Description : Vijay raja homes presents the prestigious project - Vijay raja's century court. "a 100 castles tower" - Lake view a...
Features:
     
Builder : Vijay Raja Homes
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 05, 2015
Built-up Area : 587 Sq.Ft. @ 3100 / Sq.Ft.
New Project : VGN Amity
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 4) 
Description : Presenting vgn amity near avadi, With 2 and 3 bhk flats ranging from 587 sq. It. To 1,260 sq.Ft. Spread over 3.14 a...
Features:
   
Builder : VGN Homes Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Super built-up Area : 899 Sq.Ft. @ 5200 / Sq.Ft.
New Project : Sree Guru Viswaas
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Power of Attorney  2nd Floor (out of 2) 
Description : Pranam! With pleasure we enclose the relevant details of our residential project sree guru viswaas located at plot ...
Features:
 
Builder : Sree Guru Foundations Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 03, 2015
Built-up Area : 988 Sq.Ft. @ 4299 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : A brand new deluxe residential flat is available for sale at perumbakkam. Flat measures about 988sft, 2 bhk, First ...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1118 Sq.Ft. @ 4950 / Sq.Ft.
New Project : Skyline Ingress
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Residential apartment available on sale in medavakkam, Chennai south. Contact us for price details.
Features:
    
Builder : Skyline Promoters
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Dec 19, 2014
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 2355 Sq.Ft.
New Project : Akshaya Tango
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2017  Freehold  8th Floor (out of 10) 
Description : Welcome to a home that shares your emotions. Welcome to tango! Sitting gracefully at thoraipakkam on old mahabalipu...
Features:
     
+ 7 more
Builder : Akshaya
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 1200 Sq.Ft. @ 7084 / Sq.Ft.
Society : KG Signature City
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  12th Floor (out of 16) 
Description : About the flat: - The flat #c1214 is in the 12th floor of c block. - The saleable area of the flat is 1150 sq. Ft...
Features:
     
+ 1 more
Owner : Arunkumar     Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 950 Sq.Ft. @ 7789 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Ground Floor (out of 2) 
Description : Residential apartment available on sale in kellys, Chennai north. Contact us for price details.
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1142 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Our new project elegant's pinnacle' in semmanchery. It is located in a very calm and prominent location, Just befor...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Built-up Area : 1056 Sq.Ft. @ 4800 / Sq.Ft.
Society : Jaya Flats
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Well constructed and very well located builder floor apartment in chennai - South. This is a nice facing, 3bhk flat...
Features:
   
Builder : Geejay Home Online Services (P) ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1250 Sq.Ft. @ 4900 / Sq.Ft.
New Project : Vaikund Sundaram
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : Vaikund's sundaram, developed on 8.5 sprawling acres in a serene locale at karapakkam is a just few minutes drive f...
Features:
     
Builder : Vaikund Estates
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Jan 07, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 991 Sq.Ft. @ 4350 / Sq.Ft.
New Project : Global Ramachandra Enclave
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2014  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Specifications: Frame: Rcc framed structures as per the architecture design with bricks walls Joineries: Main doors...
Features:
   
Builder : global developers
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
Super built-up Area : 792 Sq.Ft. @ 3999 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Brand new residential apartment for sale at ambattur, Kallikuppam Fully furnished Covered car parking Lift Cctv ca...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 709 Sq.Ft. @ 4071 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Flat located at kovilambakkam main road ( Vadakuppatu road )just 100 meters from bus stop, Near mothersworld super ...
Features:
     
+ 1 more
Builder : Chennai Homes
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 871 Sq.Ft. @ 3999 / Sq.Ft.
Society : Casa Sonar
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Luxurious casa sonar, Ready to move, First floor, Cmda approved 2bhk flat for sale. The project has stylish elevati...
Features:
  
Builder : MS Foundation
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1315 Sq.Ft. @ 9500 / Sq.Ft.
New Project : Builtech Sarvamangala Apartments
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Oct 2014  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : Over view: The relevant details of our residential project sarvamangalas apartments. Located at s/no.239...
Features:
   
Builder : Built Tech Associates
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Built-up Area : 1443 Sq.Ft. @ 4849 / Sq.Ft.
New Project : Embassy Residency Phase 2
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 19) 
Description : Own an apartment in one of chennais finest integrated townships Embassy residency, An environment friendly project...
Builder : Embassy Property Developments Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Built-up Area : 802 Sq.Ft. @ 4389 / Sq.Ft.
Society : Akamam The Banyan
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : 2 bhk, Ccp, 100% vasthu compliant, 2 borewell, 3 phase e.B, Good drinking water, Prime location.
Builder : Akamam Homes Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1282 Sq.Ft. @ 5827 / Sq.Ft.
New Project : ICIPL AMORA
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2015  Freehold 
Description : Icipl amora is a project spread over 1.5 acres of land manapakkam in chennai. We have a host of 114 stylish apar...
Features:
     
+ 4 more
Builder : ICIPL
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 09, 2015
Built-up Area : 721 Sq.Ft. @ 5270 / Sq.Ft.
Society : Moono Flats
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Vitur management consultant offers excellent properties in chennai Excellent location Metro water Gated communi...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1632 Sq.Ft. @ 5950 / Sq.Ft.
New Project : Altis Oceanique
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 15) 
Description : Oceanique is a collection of 180 premium sea view apartments in ecr chennai ranging from 1250 sq.Ft. To 2600 sq.Ft....
Features:
     
+ 1 more
Builder : Altis Properties
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Built-up Area : 851 Sq.Ft. @ 5000 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Structure :R.C.C framed structure Superstructure: Bricks with cement mortar 9&4;Walls . All walls using brick works...
Features:
     
+ 4 more
Dealer : GBP Property
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
.
<<Previous12345678910 .... 281282 Next >>
New Projects
People in Chennai are searching for
Best residential and upcoming areas in Chennai
Top Resale and New bookings in Chennai
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}