Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"R","property_type":[1],"city":["19"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

Residential Apartment for Rent in Vishrantwadi , Pune Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"100":"< 5000","101":"5,000","102":"10,000","103":"15,000","104":"20,000","105":"25,000","106":"30,000","107":"40,000","108":"50,000","109":"60,000","110":"75,000","111":"90,000","112":"1 Lac","113":"1.5 Lacs","114":"2 Lacs","115":"5 Lacs","116":"10 Lacs","117":"10+ Lacs","199":"On Request"},"max":{"100":"< 5000","101":"5,000","102":"10,000","103":"15,000","104":"20,000","105":"25,000","106":"30,000","107":"40,000","108":"50,000","109":"60,000","110":"75,000","111":"90,000","112":"1 Lac","113":"1.5 Lacs","114":"2 Lacs","115":"5 Lacs","116":"10 Lacs","117":"10+ Lacs","199":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Super built-up Area : 1200 Sq.Ft.
Society : Nyati Environ
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  4th Floor (out of 10) 
Description : 2 bhk unfurnished flat for rent in nyati environ. Lots of sunlight and ventilation available. Good for family. Soci...
Features:
     
+ 4 more
Dealer : V K Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 800 Sq.Ft.
Society : Rajaram Apartment
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  3rd Floor (out of 3) 
Description : It's a 2bhk residential flat available for rent in vishrantwadi,Pune.It is having a tiles in flooring,Simple kitche...
Owner : Baban devkate     Posted : Mar 31, 2015
Super built-up Area : 575 Sq.Ft.
Society : Jay Ganesh Vishwa
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Unfurnished  3rd Floor (out of 5) 
Description : 1 bhk flat on 3rd floor in jay ganesh vishwa residential / commercial complex at vishrantwadi main chowk available ...
Features:
     
Builder : Aaadity Farms
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 595 Sq.Ft.
Society : Gandham Nagar CHS
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Unfurnished  3rd Floor (out of 5) 
Description : Newly painted 1 bhk flat available for rental in a decent & well guarded society. Flat has a balcony attached. Buil...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Grace Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 690 Sq.Ft.
Society : Vishrantwadi
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  1st Floor (out of 5) 
Description : Flat in vishrantwadi, Tingre nagar, Dhanori in posh society with all Amenities like swimming pool, Club house, Gar...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : ANS Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 660 Sq.Ft.
Society : Kasturba Housing Society
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  2nd Floor (out of 4) 
Description : Flat in vishrantwadi, Tingre nagar, Dhanori in posh society with all Amenities like swimming pool, Club house, Gar...
Features:
   
Dealer : ANS Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 1200 Sq.Ft.
Society : Sai Galaxy
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  2nd Floor (out of 5) 
Description : Flat in vishrantwadi, Tingre nagar, Dhanori in posh society with all Amenities like swimming pool, Club house, Gar...
Features:
     
+ 3 more
Dealer : ANS Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 1053 Sq.Ft.
Society : Mahalaxmi Vihar
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  4th Floor (out of 7) 
Description : 2bhk flat for rent in centralized location close to all it companies ideal for family in township project, Avbl 2b...
Features:
     
+ 3 more
Dealer : Ridhi Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : Kumar Samrudhi
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Unfurnished  2nd Floor (out of 2) 
Description : 1bhk new flat, With lift & reserved parking of this flat. This society connected to the road as well as market. All...
Features:
     
Dealer : Grace Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 968 Sq.Ft.
Society : Vishrantwadi
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Furnished  4th Floor (out of 9) 
Description : 2bhk flat for rent in posh society centrally located close to all it companies ideal for family . 2bhk ambanagar...
Features:
     
+ 6 more
Dealer : Ridhi Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Super built-up Area : 1050 Sq.Ft.
Society : Lokpriya Nagari
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Unfurnished  1st Floor (out of 6) 
Description : 2bhk flat for rent in centralized location close to all it companies ideal for family in township project, Avbl 2b...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Ridhi Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 650 Sq.Ft.
Society : Lokpriya Nagari
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Unfurnished  3rd Floor (out of 6) 
Description : 1bhk flat for rent in centralized location close to all it companies ideal for family in township project, Avbl 2b...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Ridhi Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 900 Sq.Ft.
Society : Amba Nagari
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Unfurnished  4th Floor (out of 7) 
Description : 2bhk flat for rent in centralized location close to all it companies ideal for family in township project, Avbl 2b...
Features:
     
+ 4 more
Dealer : Ridhi Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 1150 Sq.Ft.
Society : Treedom Park
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Semifurnished  9th Floor (out of 10) 
Description : 2bhk spacious garden facing semi furnished flat for rent in treedom park wit all mordern amenities .... Kitchen ful...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Ridhi Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 975 Sq.Ft.
Society : Goel Ganga Hari Ganga
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Furnished  3rd Floor (out of 8) 
Description : Fully furnished flat in hari ganga is on rent
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 650 Sq.Ft.
Society : Mahalaxmi Vihar
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  3rd Floor (out of 7) 
Description : 1bhk flat for rent in mahalaxmi vhar
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 1000 Sq.Ft.
Society : Ganga Kalash Society
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  10th Floor (out of 10) 
Description : It's a 2bhk flat available. It's a well maintained flat. And society is very clean and clam. All the amenities are ...
Owner : Rahul     Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 900 Sq.Ft.
Society : Hari Ganga Society
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  11th Floor (out of 11) 
Description : 2bhk fully furnished flat avl on rent in hari ganga society, Rent 20,000/- For more details please call, Sms & what...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 1000 Sq.Ft.
Society : Ganga Kalash Society
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Unfurnished  10th Floor (out of 11) 
Description : Brand new project,Flat has a aquagard,Vedio phone,Reserved car parking n bedroom wid wooden flooring.
Owner : akanksha gogia     Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : Siddheshwar Nagar Cooperative Housing Society
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Furnished  2nd Floor (out of 8) 
Description : Fully furnished flat with sofa,Tv, Refrigerator beds and gas connection is on rent in sideswer nagar co-Oprative so...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 1053 Sq.Ft.
Society : Mahalaxmi Vihar
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  2nd Floor (out of 7) 
Description : 2bhk flat avl on rent in maha laxmi vihar society, Rent 15,000/- For more details please call or sms kanta enterpri...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  3rd Floor (out of 4) 
Description : Spacious 1bhk flat ,With spacious balcony,In society with gated community, 24 hr corporation water supply,At reside...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 1400 Sq.Ft.
Society : Nyati Environ Society
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Semifurnished  4th Floor (out of 9) 
Description : 3bhk flat avl on rent in nyati environ society, Rent 18,500/- For more details please call or sms
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 560 Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  2nd Floor (out of 3) 
Description : East facing flat with 24 hrs water and basic amenities is on rent.
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 1200 Sq.Ft.
Society : Goel Ganga Hari Ganga
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  10th Floor (out of 11) 
Description : Residential flat at multistory apartment in a cosmopolitan society. The society is having 24 hours water supply di...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : VMK Group
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Super built-up Area : 700 Sq.Ft.
Society : Kukreja Heritage
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  4th Floor (out of 6) 
Description : Semi furnished 1bhk flat available with a beautiful balcony facing the community hall and common garden area. Item...
Features:
     
+ 1 more
Owner : Raj     Posted : Mar 26, 2015
Super built-up Area : 1550 Sq.Ft.
Society : Kolte Patil Dew Drops
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  3rd Floor (out of 11) 
Description : 3 bhk luxrious fully furnished flat for rent in dewdrops society , Vishrantwadi. Flat in a good society with all m...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : V K Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 1400 Sq.Ft.
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  1st Floor (out of 5) 
Description : It's a 3bhk residential flat available for rent in vishrantwadi,Pune.It is having a vetrified tiles in flooring,Woo...
Owner : Juswin     Posted : Mar 26, 2015
Super built-up Area : 1320 Sq.Ft.
Society : Goel Ganga Hari Ganga
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  8th Floor (out of 11) 
Description : 3bhk flat for rent in centralized location close to all it companies ideal for family in township project, Avbl 3b...
Features:
     
+ 5 more
Dealer : Ridhi Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Super built-up Area : 635 Sq.Ft.
Society : Siddheshwar Nagar Cooperative Housing Society
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Unfurnished  Ground Floor (out of 5) 
Description : Newly painted 1 bhk flat available for rent in a decent & well guarded society. Flat has a balcony attached. Buildi...
Features:
     
Dealer : Grace Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
.
<<Previous12345678910 Next >>
Hot Rental Properties in Vishrantwadi
People in Vishrantwadi are searching for
Hot Rental Properties in nearby localities
Top Featured Rental Properties in Vishrantwadi
Most Searched Rental Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}