Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"R","property_type":[1],"city":["14"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":"1","area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

1 Bedroom Residential Apartment for Rent in Vikhroli (West) , Central Mumbai suburbs Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"100":"< 5000","101":"5,000","102":"10,000","103":"15,000","104":"20,000","105":"25,000","106":"30,000","107":"40,000","108":"50,000","109":"60,000","110":"75,000","111":"90,000","112":"1 Lac","113":"1.5 Lacs","114":"2 Lacs","115":"5 Lacs","116":"10 Lacs","117":"10+ Lacs","199":"On Request"},"max":{"100":"< 5000","101":"5,000","102":"10,000","103":"15,000","104":"20,000","105":"25,000","106":"30,000","107":"40,000","108":"50,000","109":"60,000","110":"75,000","111":"90,000","112":"1 Lac","113":"1.5 Lacs","114":"2 Lacs","115":"5 Lacs","116":"10 Lacs","117":"10+ Lacs","199":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"BEDROOM":{"selected":{"0":"1"}},"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Built-up Area : 625 Sq.Ft.
Society : Rosy Marry Chs
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  6th Floor (out of 7) 
Description : This flat is very prime location in vikhrolio well connect to godrej accentor r city mall powai ready to move 2 min...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Super built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Semifurnished  4th Floor (out of 11) 
Description : 1 bhk semi furnished flat available on rent for family/ bachelors on lbs marg, Vikhroli(W), Mumbai. Complex with al...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 650 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  1st Floor (out of 13) 
Description : Available 1 bhk rent in vikhroli west,Near lbs road touch,Home town shoping mall,Gandhi nagar petrol pump,Flat is g...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 22, 2015
Super built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Furnished  3rd Floor (out of 12) 
Description : For bachlors----1bhk furnished flat for rent in lok gaurav society with all the basic amenities inside the complex ...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Super built-up Area : 650 Sq.Ft.
Society : Sarsha Chs
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  3rd Floor (out of 7) 
Description : 1bhk flat in prime location, Near buses stand, Station 5 min, Bank, Atm, School, Market, For inspection or details ...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 13, 2015
Super built-up Area : 620 Sq.Ft.
Society : Lok Kailash
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Unfurnished  3rd Floor (out of 10) 
Description : 1bhk flat on rent in vikhroli west, Near to powai, Home town ,L b s marg, Station, Prime location, 620sqft built up...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 13, 2015
Super built-up Area : 650 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  6th Floor (out of 12) 
Description : 1 bhk flat available immediate for rent . The complex is on main lbs road touch gandhi nagar vikhroli west.And 24hr...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 12, 2015
Built-up Area : 650 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Furnished  14th Floor (out of 14) 
Description : 1 bhk flat available in bhandup west, ,Fully furnished, Including wardrobe,Fridge, Beds ,Ac, Dining table ,Tv, Geys...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
Super built-up Area : 585 Sq.Ft.
Society : Suncity
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  2nd Floor (out of 7) 
Description : 1bhk flat in vikhroli prime location near market highway and station 1km. For inspection or details call us
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 14, 2015
Super built-up Area : 590 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  5th Floor (out of 12) 
Description : 1 bhk semi furnished flat available on rent for family/ bachelors on lbs marg, Vikhroli(W), Mumbai. Complex with al...
Features:
     
+ 7 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 12, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 700 Sq.Ft.
Society : Mayfair Sonata
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Furnished  7th Floor (out of 14) 
Description : 1 bhk with 2 bathrooms, Semi furnished flat available on rent for family/ bachelors on lbs marg, Vikhroli (W), Mumb...
Features:
     
+ 7 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 10, 2015
Super built-up Area : 605 Sq.Ft.
Society : Godrej Amrapali Chs
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Semifurnished  5th Floor (out of 7) 
Description : Unfurnish 1bhk flat in vikhroli east near station close to highway prime location near atm bank, Market, Mall, For ...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 09, 2015
Built-up Area : 650 Sq.Ft.
Society : Mayfair Sonata
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Unfurnished  12th Floor (out of 20) 
Description : 1 bhk flat available immediate for rent 27000 thousand ready to move in mayfair sonata " vikhroli east and with...
Features:
     
+ 8 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 09, 2015
Built-up Area : 540 Sq.Ft.
Society : Suncity Complex
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Furnished  10th Floor (out of 14) 
Description : Available 1 bhk semi furnished flat in suncity complex in vikhroli west mumbai its is very nice complex
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 08, 2015
Super built-up Area : 590 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Furnished  6th Floor (out of 12) 
Description : 1 bhk semi furnished flat available on rent for family/ bachelors on lbs marg, Vikhroli(W), Mumbai. Complex with al...
Features:
     
+ 6 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 05, 2015
Super built-up Area : 750 Sq.Ft.
Society : Mayfair Sonata
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Semifurnished  7th Floor (out of 13) 
Description : 1-Bhk semi-Furnished flat in mayfair sonata greens opp godrej compound in vikhroli(W)and flat consits of a/cs, Was...
Features:
     
+ 7 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 05, 2015
Super built-up Area : 700 Sq.Ft.
Society : Mayfair Sonata Greens
Highlights:  On Rent  1 to 5 years old  Semifurnished  7th Floor (out of 12) 
Description : 1 bhk semi furnished flat available on rent for family/ bachelors on lbs marg, Vikhroli(W), Mumbai. Complex with al...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 04, 2015
Found 10 more properties almost matching your criteria
Built-up Area : 330 Sq.Ft.
Society : Sai Sagar
Highlights:  On Rent  10+ years old  Furnished  4th Floor (out of 4) 
Description : Only family. Rental spacious 1 bhk apartment. Reedy to move. Furnished flat. Near market, Schools, Colleges, Hospit...
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
Super built-up Area : 450 Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Furnished  5th Floor (out of 6) 
Description : Near ghtkoper ,Metro and rcty mall just ten minutes from vikhroli and godrej office all near market bus etc with li...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Super built-up Area : 660 Sq.Ft.
Society : Shrenik Tower
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  6th Floor (out of 6) 
Description : 1 bhk semi-Furnished apartment for lease in a very good society with good connectivity to the highway and great fac...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
Super built-up Area : 595 Sq.Ft.
Society : Shrenik Tower
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Furnished  3rd Floor (out of 7) 
Description : 1 bhk semi furnished flat available on rent for family/ bachelors on lbs marg, Ghatkopar(W), Mumbai. Complex with a...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : KBP The Business Park
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Furnished  4th Floor (out of 13) 
Description : Semi furnish furnish 1 bhk in 25000rs on main lbs marg with modular kitchen and wardrobe close from station ...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : Avinash Cooperative Society
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Furnished  4th Floor (out of 4) 
Description : 1 bhk flat for rent in avinash cooperative society ghatkopar west. Amrut nagar opp to bank of india.
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 555 Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  On Rent  0 to 1 years old  Unfurnished  4th Floor (out of 6) 
Description : Residential apartment available on rent in ghatkopar west, Central mumbai suburbs. Contact us for price details.
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Vikhroli (East)
Super built-up Area : 600 Sq.Ft.
Society : Vikhroli East
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  9th Floor (out of 15) 
Description : Spacious 1 bhk semi- Furnished flat available on rent in vikhroli east. The complex has all modern amenities like c...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Super built-up Area : 560 Sq.Ft.
Society : Kannamawarnagar Matoshree CHS
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Furnished  2nd Floor (out of 5) 
Description : Furnish 1bhk flat well maintained flat, Near station and highway close to godrej campus, For details call us
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
Super built-up Area : 625 Sq.Ft.
Society : Lok Gaurav
Highlights:  On Rent  5 to 10 years old  Semifurnished  5th Floor (out of 11) 
Description : 1 bhk for rent in lok gavrav near mall market station bank atm and lbs touch properties welcome to come bachelor's ...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
.
<<Previous1Next >>
People in Vikhroli (West) are searching for
Hot Rental Properties in nearby localities
Top Featured Rental Properties in Vikhroli (West)
Most Searched Rental Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}