Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":"R","city":["13"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

All Residential for Sale in Tilak Nagar , Mumbai Harbour Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Built-up Area : 750 Sq.Ft. @ 19334 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 9) 
Description : A very nice 2bhk flat for sell at an excellent location. All market shop bank garden at a walkable distance. Very s...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 13810 / Sq.Ft.
Society : Makaan
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  3rd Floor (out of 12) 
Description : 2 bhk for sale at tilak nagar, Having built up area 1050 sq,Ft, Carpet area 660 sq,Ft, New buliding, 12 storey bldg...
Features:
   
Dealer : Makaan Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Built-up Area : 1800 Sq.Ft. @ 12500 / Sq.Ft.
Society : Co-op Society
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  10th Floor (out of 12) 
Description : 1 bhk flat aviable for sale in tilak nagar, Near icici bank, 10 th floor flat , Total 14 floor, Society transfer, W...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
Super built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 17273 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  12th Floor (out of 18) 
Description : Ravishing 2 bhk for sale in skyscraper at tilak nagar About the location. Excellent connectivity to sion. Old mumba...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
3 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 1400 Sq.Ft. @ 14643 / Sq.Ft.
Society : Makaan
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  1st Floor (out of 7) 
Description : 3 bhk for sale at talik nagar chumber, Having builtup area1400,Sq,Ft, Carpet area,1100,Sq ft, 7,Story bldg, 1st flo...
Dealer : Makaan Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Carpet Area : 333 Sq.Ft. @ 22523 / Sq.Ft.
Society : New Society
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  8th Floor (out of 11) 
Description : 1bhk for sale in good condition, Prime location, Affordable rate, Contact for details
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Carpet Area : 333 Sq.Ft. @ 25526 / Sq.Ft.
Society : New Society
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  7th Floor (out of 14) 
Description : 1bhk for sale in an affordable rate, Front view, Near to playground, Market nearby, Semifurnished flat, Contact for...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 460 Sq.Ft. @ 16305 / Sq.Ft.
Society : Khushi Chs Ltd
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  4th Floor (out of 7) 
Description : 1 bhk flat aviable for sale in tilak nagar, Near kani departmental store, 4th floor flat , Total 7 floor, Society t...
Features:
    
Dealer : Raj Reality
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
Built-up Area : 1178 Sq.Ft.
Society : Tilaknagar
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  11th Floor (out of 13) 
Description : Exclusive spacious 3bhk on higher floor with terace on 11th floor of g+13 apartment with stilt carparking in tilakn...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 14286 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  7th Floor (out of 15) 
Description : This is a beautiful flat situated in the heart of tilak nagar chembur , Very close to santacruz chembur link road (...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
99acres has verified details of this property
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Carpet Area : 430 Sq.Ft. @ 22093 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  5th Floor (out of 14) 
Description : 1bhk for sale in new tower at an attractive rate, B'ful locality, Contact for details Additional details : * is i...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 21, 2015
99acres has verified details of this property
Carpet Area : 460 Sq.Ft. @ 18478 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  10th Floor (out of 14) 
Description : 1bhk for sale in new tower, Wonderful society,Well built flat, Contact for details. Additional details : * is it ...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 21, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 650 Sq.Ft. @ 13230 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  9th Floor (out of 14) 
Description : 1bhk for sale in posh area , Modern society with all the basic facilities, Contact for details Additional details ...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
99acres has verified details of this property
1 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 18334 / Sq.Ft.
Society : Tilak Nagar
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  5th Floor (out of 11) 
Description : Available luxurious 1 bhk residential flat for sale in a prestigious society of tilak nagar. There is 1 car parking...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 15834 / Sq.Ft.
Society : Tilak Nagar
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  2nd Floor (out of 7) 
Description : Available luxurious 1 bhk residential flat for sale in a prestigious society of tilak nagar. There is 1 open car pa...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 17, 2015
Built-up Area : 980 Sq.Ft. @ 14795 / Sq.Ft.
Society : Omkar CHS
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : 2bhk exclusive flat for sale in well maintained society with ll the modern amneities, Contact for details Addition...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 16, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 500 Sq.Ft. @ 16000 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  2nd Floor (out of 8) 
Description : Residential apartment available on sale in tilak nagar, Central mumbai suburbs. Contact us for price details.
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 16, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1250 Sq.Ft. @ 14400 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  5th Floor (out of 12) 
Description : Residential apartment available on sale in tilak nagar, Central mumbai suburbs. Contact us for price details.
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 16, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 22000 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  2nd Floor (out of 7) 
Description : Residential apartment available on sale in on request, Delhi west. Contact us for price details.
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 16, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1450 Sq.Ft. @ 16896 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  7th Floor (out of 11) 
Description : Residential apartment available on sale in tilak nagar, Central mumbai suburbs. Contact us for price details.
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 14, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1750 Sq.Ft. @ 15142 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  5th Floor (out of 11) 
Description : Residential apartment available on sale in tilak nagar, Central mumbai suburbs. Contact us for price details.
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 14, 2015
99acres has verified details of this property
2 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 16000 / Sq.Ft.
Society : Gangotri Chs
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  3rd Floor (out of 8) 
Description : Available luxurious 2 bhk residential flat for sale in a prestigious society of tilak nagar. There is 1 car parking...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 14, 2015
2 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 16667 / Sq.Ft.
Society : Building No-54
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  8th Floor (out of 10) 
Description : Available 2 bhk residential flat for sale in a prime location tilak nagar with basic amenities, Beautiful surround...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
Super built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 14286 / Sq.Ft.
Society : Kesar Mahal Chs Ltd
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  4th Floor (out of 7) 
Description : 2 bhk flat aviable for sale in tilak nagar, Near nobel chemist, Near big play ground, Semi furnished falt, 7 years ...
Features:
     
Dealer : Raj Reality
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 450 Sq.Ft.
Society : Tilaknagar Near Monginies Cake Shop
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 8) 
Description : We at gulmohar estates deal in all genuine properties as it is our top priority to give you the best deal and a tit...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 15000 / Sq.Ft.
Society : Tilak Nagar
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  3rd Floor (out of 7) 
Description : Available luxurious 1 bhk residential flat for sale in a prestigious society of tilak nagar. Multiple modern amenit...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
3 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 1250 Sq.Ft. @ 15200 / Sq.Ft.
Society : Tilak Bhavna Chs
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  3rd Floor (out of 11) 
Description : Available elegant 2 1/2 bhk residential flat for sale in a prime location of tilak nagar with amenities. We have m...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
3 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 1300 Sq.Ft.
Society : Tilaknagar
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  11th Floor (out of 12) 
Description : We at gulmohar estates deal with good and best genuine properties knowing requirements our clients we offer the the...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
2 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 1000 Sq.Ft.
Society : Tilaknagar
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 7) 
Description : This flat in tilaknagar chembur on 2nd floor of g+7 apartment is exclusive and spacious flat facing front side of t...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Tilak Nagar
Built-up Area : 775 Sq.Ft. @ 13549 / Sq.Ft.
Society : Tilak Nagar
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  5th Floor (out of 14) 
Description : Available 1 bhk residential flat for sale in a prime location tilak nagar with basic amenities, Good looking featur...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
.
<<Previous1234 Next >>
New Projects
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Tilak Nagar
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}