Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":"R","city":["218"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

All Residential for Sale in Malad (West) , Mumbai Andheri-Dahisar Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Super built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 15600 / Sq.Ft.
Society : Impact Silicon Park
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  12th Floor (out of 17) 
Description : 1 bhk on sale in silicon park with car parking with all the latest amenities like health club, Gym, Garden and play...
Features:
     
+ 3 more
Dealer : Shiv Bhakti
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1044 Sq.Ft. @ 10500 / Sq.Ft.
New Project : Samarth Signature
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  13th Floor (out of 22) 
Description : Aaditya realtors. Is happy to offer a prelaunch project of samarth groupviz. Samarth signature bang on link road, M...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : Aaditya Realtors  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 25000 / Sq.Ft.
Society : Whispering Heights
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  5th Floor (out of 17) 
Description : Fully furnished and well developed flat with qualified electric appliances
Features:
     
+ 2 more
Owner : nirmal mudgal     Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1400 Sq.Ft. @ 17857 / Sq.Ft.
Society : K Raheja Interface Heights
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  12th Floor (out of 20) 
Description : A well located flat in link road..Just walkable distance from infiniti mall.
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 540 Sq.Ft. @ 19444 / Sq.Ft.
Society : Anurag Apartment
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 3) 
Description : It's near 5 mnt walk-Able from malad station all leading banks, Malls, School are near to property
Features:
     
Dealer : Indradhanu
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1860 Sq.Ft. @ 14785 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  5th Floor (out of 12) 
Description : Very spacious and exclusively done 3bhk apartment. 5 mins from inobit mall. Garden view. With italian marble floori...
Features:
    
Dealer : Propertybook
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1030 Sq.Ft. @ 17222 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  11th Floor (out of 16) 
Description : 2 bhk spacious flat available for sale in malad wes evershine nagar near ryan international school full white paym...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 2100 Sq.Ft. @ 21428 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 5) 
Description : Well maintained society with good security. High end class society. Duplex flat is fully furnished with 1 open park...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1820 Sq.Ft. @ 19780 / Sq.Ft.
Society : Quiescent Heights
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  12th Floor (out of 17) 
Description : Its specious 3bhk with separate servant room & servant toilet . 3.60cr. Negotiable its luxurious residential apart...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 850 Sq.Ft. @ 12941 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 15) 
Description : 2 bhk for sale in evershine nagar malad west.The building is approximately 6 years old with all titles oc and cc cl...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 320 Sq.Ft. @ 12500 / Sq.Ft.
Society : Unity Complex SRA CHS
Highlights:  New Booking  Ready to move  10+ years old  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : Its a 1bhk apartment available for sale at malad, Mumbai. It has 1 bedrooms and 1 bathrooms. The available amenitie...
Owner : parth     Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 650 Sq.Ft. @ 12000 / Sq.Ft.
Society : Bhoomi Park 2
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  7th Floor (out of 8) 
Description : 1bhk flat for sale at an attractive price in malad west bhoomi park is one of the residential development by bhoomi...
Features:
     
+ 3 more
Dealer : Perfect Home
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 2525 Sq.Ft. @ 13250 / Sq.Ft.
New Project : Auris Serenity
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2018  Freehold  41st Floor (out of 41) 
Description : Shree krishna estate is offering exciting offers in new project. This is a spacious 2 bhk property in super luxury...
Features:
     
+ 6 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Built-up Area : 1175 Sq.Ft. @ 19149 / Sq.Ft.
Society : Abrol Vastu Park
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  10th Floor (out of 20) 
Description : Residential apartment available on sale in ushma nagar, Mumbai andheri-Dahisar. Contact us for price details.
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 300 Sq.Ft. @ 23888 / Sq.Ft.
Society : Ahimsa Enclave
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  Ground Floor (out of 7) 
Description : 1 room kitchen on sale in ahimsa enclave malad link road opp subkuch hotel close to inorbit mall very well maintain...
Features:
   
Dealer : Shiv Bhakti
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1044 Sq.Ft. @ 10700 / Sq.Ft.
New Project : Samarth Signature
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  16th Floor (out of 22) 
Description : Aaditya realtors. Is happy to offer a prelaunch project of samarth groupviz. Samarth signature bang on link road, M...
Features:
     
Dealer : Aaditya Realtors  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Super built-up Area : 1540 Sq.Ft. @ 15000 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  9th Floor (out of 12) 
Description : Very spacious and exclusively done 3bhk apartment. 5 mins walking from inorbit mall. With italian marble flooring. ...
Features:
    
Dealer : Propertybook
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1895 Sq.Ft. @ 13250 / Sq.Ft.
New Project : Auris Serenity
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2017  Freehold  41st Floor (out of 41) 
Description : Shree krishna estate is offering exciting offers in new project. This is a spacious 2 bhk property in super luxury...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Built-up Area : 920 Sq.Ft. @ 17391 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  7th Floor (out of 7) 
Description : 2bhk fully furnished Shivshakti apt Ahimsa marg Prime location 1 car parking
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1150 Sq.Ft. @ 18500 / Sq.Ft.
Society : K Raheja Palm Court
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  11th Floor (out of 13) 
Description : 2bhk for sale palm court mindspace fully furnished apartment on malad link road, Adjacent to dmart, Next to infinit...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 714 Sq.Ft. @ 10900 / Sq.Ft.
New Project : Samarth Signature
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  15th Floor (out of 22) 
Description : Aaditya realtors. Is happy to offer a prelaunch project of samarth groupviz. Samarth signature bang on link road, M...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : Aaditya Realtors  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Super built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 19024 / Sq.Ft.
Society : Impact Silicon Park
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  11th Floor (out of 17) 
Description : Residential apartment available on sale in malad (West), Mumbai andheri-Dahisar. Contact us for price details.
Features:
     
+ 3 more
Dealer : Shiv Bhakti
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1215 Sq.Ft. @ 13250 / Sq.Ft.
New Project : Auris Serenity
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jul 2017  Freehold  41st Floor (out of 41) 
Description : Shree krishna estate is offering exciting offers in new project. This is a spacious 2 bhk property in super luxury...
Features:
     
+ 6 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Super built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 15820 / Sq.Ft.
Society : Impact Silicon Park
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  14th Floor (out of 17) 
Description : 1 bhk on sale in silicon park with open parking. Its one of the best complex in jankalyan nagar huge complex of 4 t...
Features:
     
+ 3 more
Dealer : Shiv Bhakti
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 714 Sq.Ft. @ 10700 / Sq.Ft.
New Project : Samarth Signature
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  12th Floor (out of 22) 
Description : Aaditya realtors. Is happy to offer a prelaunch project of samarth groupviz. Samarth signature bang on link road,...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Aaditya Realtors  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Built-up Area : 1085 Sq.Ft. @ 10500 / Sq.Ft.
New Project : Samarth Signature
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  9th Floor (out of 22) 
Description : Aaditya realtors. Is happy to offer a prelaunch project of samarth groupviz. Samarth signature bang on link road, M...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : Aaditya Realtors  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
Super built-up Area : 1600 Sq.Ft. @ 11000 / Sq.Ft.
Society : Shreeji Atlantis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2018  Freehold  10th Floor (out of 32) 
Description : Just 2 minutes from orlem church. Plinth work completed. Construction work under full swing. Well connected to link...
Features:
     
+ 4 more
Dealer : Vinod Estate
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Super built-up Area : 1560 Sq.Ft. @ 14103 / Sq.Ft.
Society : Luxury Apartment
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  10th Floor (out of 12) 
Description : Very spacious and exclusively done 3bhk apartment. 5 mins from inobit mall. Garden view. With italian marble floori...
Features:
     
+ 3 more
Dealer : Propertybook
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Carpet Area : 871 Sq.Ft. @ 26981 / Sq.Ft.
Society : Modi Aakashdeep
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jul 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 22) 
Description : Modispaces aakashdeep is a very premium range of residential apartments in the malad west mumbai. It is a high-End ...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 1215 Sq.Ft. @ 13581 / Sq.Ft.
Society : Auris Serenity
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jul 2017  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 41) 
Description : Auris serenity is an ongoing joint venture project by transcon developers and sheth creators. It is located on link...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
.
<<Previous12345678910 .... 3233 Next >>
Hot Properties in Malad (West)
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Malad (West)
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}