Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":"R","city":["34"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}
Apartments

All Residential for Sale in Chennai South Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Super built-up Area : 1335 Sq.Ft.
New Project : Akshaya Today
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Sep 2016  Freehold  4th Floor (out of 10) 
Description : Keeping today's housing needs of the common man in mind, Today 'the people's mini-City on omr' has been designed wi...
Features:
     
+ 6 more
Builder : Akshaya
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 1546 Sq.Ft. @ 4849 / Sq.Ft.
New Project : Embassy Residency Phase 2
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 19) 
Description : Own an apartment in one of chennais finest integrated townships Embassy residency, An environment friendly project...
Builder : Embassy Property Developments Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 17, 2015
Built-up Area : 1152 Sq.Ft. @ 3670 / Sq.Ft.
New Project : Pacifica Aurum
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2015  Freehold 
Description : No pre-Emi offer 20:80 subvention scheme The project in chennai in the omr road with the gold standard in elite li...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Super built-up Area : 901 Sq.Ft. @ 4848 / Sq.Ft.
New Project : Harinis Aishwaryam Phase 2
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Oct 2015  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Premium lifestyle villa type residential apartments fully outstanding elevation, 80% no sharing walls more than 65%...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 21, 2015
Built-up Area : 1469 Sq.Ft. @ 4700 / Sq.Ft.
New Project : Navin Starwood Towers
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : Specifications: Structurercc wall structure using latest mivan form work technology. Wallsrcc walls Flooringvitrifi...
Features:
     
+ 6 more
Builder : Navin Housing and Properties Private Limited
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Super built-up Area : 1066 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  3rd Floor (out of 5) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
Built-up Area : 1690 Sq.Ft. @ 4143 / Sq.Ft.
New Project : Saisun Paraiso
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold  Corner Plot 
Description : The "saisun paraiso is envisaged as a gated community consisting of 71+ independent luxury villas of ground + 1 flo...
Features:
  
Builder : Sai Care India Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
Plot Area : 2840 Sq.Ft.
New Project : New Hi Tech La Beach
Highlights:  New Booking  Ready to move  Immediate  Freehold  Facing Road Width: 100 Ft 
Description : A 3.7 acre beach community, With an array of 37 isometric villas, That serve as a gateway to serenity and bliss. A ...
Features:
  
Builder : New Hi- Tech Home Makers Pvt. Ltd.
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 12, 2015
Super built-up Area : 899 Sq.Ft. @ 5200 / Sq.Ft.
New Project : Sree Guru Viswaas
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Power of Attorney  2nd Floor (out of 2) 
Description : Pranam! With pleasure we enclose the relevant details of our residential project sree guru viswaas located at plot ...
Features:
 
Builder : Sree Guru Foundations Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 03, 2015
Built-up Area : 988 Sq.Ft. @ 4299 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : A brand new deluxe residential flat is available for sale at perumbakkam. Flat measures about 988sft, 2 bhk, First ...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 1118 Sq.Ft. @ 4950 / Sq.Ft.
New Project : Skyline Ingress
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Residential apartment available on sale in medavakkam, Chennai south. Contact us for price details.
Features:
    
Builder : Skyline Promoters
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Dec 19, 2014
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 2355 Sq.Ft.
New Project : Akshaya Tango
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2017  Freehold  8th Floor (out of 10) 
Description : Welcome to a home that shares your emotions. Welcome to tango! Sitting gracefully at thoraipakkam on old mahabalipu...
Features:
     
+ 7 more
Builder : Akshaya
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 1142 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Our new project elegant's pinnacle' in semmanchery. It is located in a very calm and prominent location, Just befor...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Built-up Area : 1056 Sq.Ft. @ 4800 / Sq.Ft.
Society : Jaya Flats
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Well constructed and very well located builder floor apartment in chennai - South. This is a nice facing, 3bhk flat...
Features:
   
Builder : Geejay Home Online Services (P) ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1250 Sq.Ft. @ 4900 / Sq.Ft.
New Project : Vaikund Sundaram
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : Vaikund's sundaram, developed on 8.5 sprawling acres in a serene locale at karapakkam is a just few minutes drive f...
Features:
     
Builder : Vaikund Estates
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Jan 07, 2015
99acres has verified details of this property
Price on Request Residential Land in ECR
Map
Plot Area : 9603 Sq.Ft.
New Project : Adityaram Nagar
Highlights:  On Sale  Ready to move  Immediate  Freehold 
Description : Gated community villa plots on ecr, Close to vgp golden beach
Builder : Adityaram Properties (p) ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
Super built-up Area : 709 Sq.Ft. @ 4071 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Flat located at kovilambakkam main road ( Vadakuppatu road )just 100 meters from bus stop, Near mothersworld super ...
Features:
     
+ 1 more
Builder : Chennai Homes
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1315 Sq.Ft. @ 9500 / Sq.Ft.
New Project : Builtech Sarvamangala Apartments
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Oct 2014  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : Over view: The relevant details of our residential project sarvamangalas apartments. Located at s/no.239...
Features:
   
Builder : Built Tech Associates
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Built-up Area : 1443 Sq.Ft. @ 4849 / Sq.Ft.
New Project : Embassy Residency Phase 2
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Mar 2016  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 19) 
Description : Own an apartment in one of chennais finest integrated townships Embassy residency, An environment friendly project...
Builder : Embassy Property Developments Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Built-up Area : 802 Sq.Ft. @ 4389 / Sq.Ft.
Society : Akamam The Banyan
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : 2 bhk, Ccp, 100% vasthu compliant, 2 borewell, 3 phase e.B, Good drinking water, Prime location.
Builder : Akamam Homes Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1269 Sq.Ft. @ 3550 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  4th Floor (out of 4)  Reserved Parking 
Description : 3bhk apartment north facing available for sale,90 % sold out,. It is a gated community,Stilt+4 with superior amenit...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1282 Sq.Ft. @ 5827 / Sq.Ft.
New Project : ICIPL AMORA
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2015  Freehold 
Description : Icipl amora is a project spread over 1.5 acres of land manapakkam in chennai. We have a host of 114 stylish apar...
Features:
     
+ 4 more
Builder : ICIPL
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 09, 2015
Built-up Area : 721 Sq.Ft. @ 5270 / Sq.Ft.
Society : Moono Flats
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Vitur management consultant offers excellent properties in chennai Excellent location Metro water Gated communi...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1632 Sq.Ft. @ 5950 / Sq.Ft.
New Project : Altis Oceanique
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 15) 
Description : Oceanique is a collection of 180 premium sea view apartments in ecr chennai ranging from 1250 sq.Ft. To 2600 sq.Ft....
Features:
     
+ 1 more
Builder : Altis Properties
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Built-up Area : 851 Sq.Ft. @ 5000 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Structure :R.C.C framed structure Superstructure: Bricks with cement mortar 9&4;Walls . All walls using brick works...
Features:
     
+ 4 more
Dealer : GBP Property
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 719 Sq.Ft. @ 3799 / Sq.Ft.
New Project : Sharma Serene Shell
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Sep 2015  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : About project: Location : Anakaputhur Neighborhood: Bus stand, Life style shop, Schools, College, Hospitals by shor...
Features:
   
Builder : Sharma Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
Super built-up Area : 1370 Sq.Ft. @ 4200 / Sq.Ft.
New Project : S.I.S Marakesh
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  3rd Floor (out of 7) 
Description : S.I.S marakesh derives its inspirations from the historical and culturally rich city of marrakech in morocco .The a...
Features:
     
+ 3 more
Builder : South India Shelters Pvt Ltd
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Built-up Area : 1653 Sq.Ft. @ 8000 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : A secure gated villa community with semi-Independent villas aesthetically modeled with best ventilation and easy ac...
Features:
     
Builder : RAMS Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1319 Sq.Ft. @ 3500 / Sq.Ft.
New Project : Abinaya Matrix
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Do you know! How much you save on buying a flat at matrix ? Pre emi interest to bank ...
Features:
   
Builder : Abinaya Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1800 Sq.Ft. @ 5555 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : It is a duplex independent house available. Furniture in the house includes kitchen cabinets, Chimney, Fans, Cupboa...
Owner : Rajashree     Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
.
<<Previous12345678910 .... 438439 Next >>
New Projects
People in Chennai are searching for
Best residential and upcoming areas in Chennai
Top Resale and New bookings in Chennai
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}