Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":["2"],"city":["33"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

Independent House/Villa for Sale in Avadi , Chennai North Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Plot Area : 340 Sq.Ft. @ 3750 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : New building with ground and first floor Cmda approved Metro water Complete drainage facility 2 eb connection Loan...
Features:
  
Builder : MV Pvt Ltd.,
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 1667 / Sq.Ft.
Society : Veerapuram
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold 
Description : 7km frm avadi railway stn., Near 400 ft ring rd., Total land sq.Ft. 1200 bld up 650 Per sq.Ft 800/- Cmda approved
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 2400 Sq.Ft. @ 2709 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold 
Description : A 2bhk independent house for sale at avadi. A 2 storied house with 2 bedrooms with 2 bathrooms, A hall and a kitche...
Owner : Haridas     Posted : Mar 29, 2015
2 Bedroom, Independent House/Villa in Thiruninravur
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 3819 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : It is a 2bhk house available area 1100 sq. Ft. Property is well connected yet peaceful; Basic amenities includes 24...
Owner : uma bhaskaran     Posted : Mar 27, 2015
Plot Area : 3382 Sq.Ft. @ 2366 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : A 2bhk independent house for sale.2 bedrooms with 2 bathrooms, A hall and a kitchen. Spacious rooms with attached b...
Owner : R. Badhri     Posted : Mar 31, 2015
2 Bedroom, Independent House/Villa in Thiruninravur
Built-up Area : 1600 Sq.Ft. @ 3125 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : It is a 2bhk house available for sale.It is an unfurnished house.All the basic amenities are available nearby.It is...
Owner : NAVEEN RAJ     Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 3637 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : It is a 2bhk house available for sale.It is an unfurnished house.It has marble flooring done.All the basic amenitie...
Owner : Vinod     Posted : Mar 29, 2015
Built-up Area : 900 Sq.Ft.
Society : Sakthivel Builders
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Power of Attorney  Facing Road Width: 20 Ft 
Description : New style villa..And good elevation
Owner : siva     Posted : Mar 30, 2015
Plot Area : 620 Sq.Ft. @ 5646 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : House is located in kovilpathagai, Mosque street. Ground floor contains 1 bedroom, 1 hall, Separate bathroom, Toile...
Owner : Rafi     Posted : Mar 31, 2015
1 Bedroom, Independent House/Villa in Thiruninravur
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 4728 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold 
Description : It is a 1bhk house available for sale.It is an unfurnished house.All the basic amenities are available nearby.It is...
Owner : Deepak Chakravarthy     Posted : Mar 29, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 1578 Sq.Ft. @ 4753 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : It is a 3bhk house available area 1578 sq. Ft. Property is well connected yet peaceful; Basic amenities includes 24...
Owner : Vasu     Posted : Mar 31, 2015
Built-up Area : 71.11 Sq. Yards @ 42189 / Sq. Yards
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold 
Description : It is a 1bhk house available for sale.It is an unfurnished house.All the basic amenities are available nearby.It is...
Owner : shanmugam     Posted : Mar 29, 2015
1 Bedroom, Independent House/Villa in Thiruninravur
Plot Area : 350 Sq.Ft. @ 3715 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold 
Description : 2 x verified tiles Separate eb service 100 feet road Sevapettai railway station 2 min walk
Builder : Saravanan Construction
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
1 Bedroom, Independent House/Villa in Pattabiram
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 1546 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : Its an independent house available for sale at pattabiram, Chennai. Parking facility is available. Water and electr...
Features:
  
Owner : Nadeem     Posted : Mar 26, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 3417 / Sq.Ft.
Society : Cmda Approve
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : From avadi railway sation 4 km, Crist colony kovilpathagai Cmda approved , Land area - 1200, Buildup - 1000 For mo...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
Plot Area : 3050 Sq.Ft. @ 6558 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : 7bhk house with 7 bathroom with 1 balcony available for sale. It is semi-Furnished and have tiles flooring, With a...
Owner : Ravi Shanker     Posted : Mar 25, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft.
Society : Cmda Approved
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  Facing Road Width: 30 Ft  Corner Plot 
Description : Cmda approved villa 2bhk. Car parking spaces avadi railway station 3.3 km.
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Plot Area : 17715 Sq.Ft. @ 25810 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold 
Description : The property is centrally located near 100 ft. Highway road with all amenities like Banks / supermarkets /schools /...
Owner : B rajashekhar Chari     Posted : Mar 23, 2015
99acres has verified details of this property
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 3167 / Sq.Ft.
Society : Christ Colony
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : 2bhk build up house cmda approved Ready to occupy 4.4km frm avadi railway stn Total sq.Ft 1200 Bld up 850 Car parki...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft. @ 4345 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  Facing Road Width: 30 Ft 
Description : Cmda approved villa 2bhk. Car parking spaces from avadi railway station 3.3 km.
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 22, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1300 Sq.Ft. @ 3462 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : It is an independent duplex house available at puzhal area 1300 sq. Ft. Property is well connected yet peaceful; Ba...
Features:
   
Owner : MALLIKA SHEKHAR     Posted : Mar 22, 2015
Plot Area : 4800 Sq.Ft. @ 3750 / Sq.Ft.
Society : Defense Enclave
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Facing Road Width: 20 Ft 
Description : I have individual villa at avadi with 7 bedrooms,Spacious two car parking,Dog cage,Sitouts,Balcony,3 kitchen, Along...
Features:
   
Owner : saju     Posted : Mar 21, 2015
Plot Area : 600 Sq.Ft. @ 3400 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Co-operative Society  Facing Road Width: 20 Ft 
Description : From avadi railway station 3.3 km cmda limited
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
99acres has verified details of this property
Plot Area : 600 Sq.Ft. @ 3000 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Leasehold  Facing Road Width: 28 Ft 
Description : Near railway station 1 km. School college near by
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 9091 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold 
Description : It is a independent house with tiles flooring for sell available in chennai. The setting of the property is fantast...
Owner : Joshie Abraham     Posted : Mar 19, 2015
Plot Area : 1000 Sq.Ft. @ 3555 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  Facing Road Width: 30 Ft 
Description : Independent house/villa available on sale in nemilicheri, Chennai north. Contact us for price details.
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 15, 2015
99acres has verified details of this property
Plot Area : 1082 Sq.Ft. @ 10167 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : Attractive mini bungalow for sale in puzhal. Land area measuring 1082 sq.Ft (24*45) cmda approved for plot & build...
Features:
 
Owner : Mohan     Posted : Mar 15, 2015
Built-up Area : 1200 Sq.Ft. @ 3334 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : It is a newly built residential 1 bhk independent house available. The setting of the property is fantastic with an...
Features:
   
Owner : Navin     Posted : Mar 14, 2015
Plot Area : 1200 Sq.Ft.
Society : Cmda Approved Villa
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2015  Power of Attorney  Facing Road Width: 22 Ft  Corner Plot 
Description : Cmda approved villa 2bhk. Car parking spaces .Around avadi we have 5 projects. Reasonable price
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 13, 2015
Plot Area : 600 Sq.Ft. @ 2332 / Sq.Ft.
Society : Rajalakshmi Enclave
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2015  Freehold 
Description : Chennai ties to build there dream homes in this serene plotted development project and live an eco friendly life w...
Features:
  
Dealer : Yogiram Realty
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 13, 2015
.
<<Previous1234 Next >>
New Projects
Hot Properties in Avadi
People in Avadi are searching for
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Avadi
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture