Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":[1],"city":["19"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}
Apartments

Residential Apartment for Sale in Pune Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Built-up Area : 649 Sq.Ft. @ 3100 / Sq.Ft.
New Project : Malkani Buona Vita
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold  3rd Floor (out of 8) 
Description : 1) pay just rs. 1 lac & book your dream house. 2) stamp duty & registration will be free 3) offer for few flats onl...
Builder : Malkani Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Built-up Area : 858 Sq.Ft. @ 3100 / Sq.Ft.
New Project : Malkani Buona Vita
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : 1) pay just rs. 1 lac & book your dream house. 2) stamp duty & registration will be free 3) offer for few flats onl...
Builder : Malkani Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Built-up Area : 858 Sq.Ft. @ 3403 / Sq.Ft.
New Project : Shree Krushna Vasant Vihar
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Apr 2016  Freehold  3rd Floor (out of 11) 
Description : Chakan is a traditional market place, Is now maharashtra largest auto manufacturing hub. Identified for pune new i...
Features:
     
+ 4 more
Builder : Shree Krushna Infrastructure
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 17, 2015
Super built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 4307 / Sq.Ft.
Society : Onrequest
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  4th Floor (out of 4) 
Description : 1bhk flat 700sq feet in vadgoan shere, Pune good location ,Near all market , School, Temapal bus stop , Waking dist...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1230 Sq.Ft. @ 8617 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  7th Floor (out of 12) 
Description : Specifications Rcc Earthquake resistant structure as per seismic design Brick work & plaster Siporex / flyash brick...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 535 Sq.Ft. @ 11401 / Sq.Ft.
Society : Onrequest
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  Ground Floor (out of 4) 
Description : Prime property for sale in panchwati pashan. Its 1bhk garden flat with 1100 sq.Ft garden and 535 sq.Ft constructed.
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1130 Sq.Ft. @ 6637 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : 2bhk flat for sale in aundh near dominoes pizza reliance mart parihar chwok aundh
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1147 Sq.Ft. @ 5940 / Sq.Ft.
New Project : Arihant Suda Suman
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jan 2016  Freehold  2nd Floor (out of 11) 
Description : This is a 2.5 bhk flat. A class apart Suda-Suman is a refined statement in Elegance. Conceptualized specially for...
Features:
     
Builder : Arihant Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 4050 / Sq.Ft.
New Project : Vedant Imperia
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Aug 2016  Freehold  3rd Floor (out of 8) 
Description : In the world that changes with every moment, What stays constant is your need to live into the most sorted out loca...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Vedant Buildcon
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 937 Sq.Ft. @ 3750 / Sq.Ft.
New Project : Vaishnavi Sahil Om Park
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Sep 2015  Freehold  7th Floor (out of 11) 
Description : Sahil om park situated at , Near nashik-Pune highway . It is our pleasure to introduce ssahil om park under constru...
Features:
     
Builder : Vaishnavi Builders Promoters And Developer
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 16, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 975 Sq.Ft. @ 3800 / Sq.Ft.
New Project : Venkatesh Oxy Desire
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jul 2017  Freehold  5th Floor (out of 10) 
Description : Oxy desire brochure contents amenities specifcations Go green Venkatesh oxy group, One of punes well-Known real...
Features:
     
+ 1 more
Builder : VENKATESH OXY GROUP
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 27, 2015
Built-up Area : 900 Sq.Ft. @ 6111 / Sq.Ft.
Society : Mantri Housing Complex
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : It is 2bhk unfurnished flat with 2bathroom available for sale. East facing direction and mosaic tiles is available....
Owner : MR. SWAPAN KUMAR     Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 5905 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  7th Floor (out of 9) 
Description : 2bhk for sale in wakad. Unused flat with all advanced amenities. Walkble distance to market area, Bus stops, Scho...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 5637 / Sq.Ft.
Society : Goel Ganga Constella
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  10th Floor (out of 10) 
Description : 2bhk flat available for sale in ganga constella society near eon it park pune. Area 1100 sqft. Unfurnished with cov...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 660 Sq.Ft. @ 4166 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk flat for sale in vishrantwadi ,Area. Road touch flat. Just 12 years old. Loan possible. Flat on third floor,...
Features:
 
Dealer : V K Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1350 Sq.Ft. @ 6518 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : 3bhk flat for sale at baner pashan link rod
Features:
    
Dealer : Sai Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1600 Sq.Ft. @ 10938 / Sq.Ft.
Society : Regency Cosmos
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 11) 
Description : 3bhk flat for seal in baner cosmos regency + pudeum garden 1100 sq ft 3 cavard car parking all meningitis cal...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 969 Sq.Ft. @ 6398 / Sq.Ft.
Society : Chandrarang Paradise
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : Its a 1bhk flat. It has 1room, 1 hall, A kitchen , A balcony with vitrified tiles flooring. 24hrs water and electri...
Owner : nilesh borole     Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 588 Sq.Ft. @ 6208 / Sq.Ft.
Society : Essen Aishwaryam Courtyard
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  6th Floor (out of 7) 
Description : A flat is available for sale on 6th floor.It has facility like parking,Water supply and water storage.It has marble...
Owner : Yogesh     Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1120 Sq.Ft. @ 5700 / Sq.Ft.
Society : Raviraj Astria
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  5th Floor (out of 9) 
Description : Dial your properties offers 2bhk flat for sale in kondhwa main road in new project of raviraj astria , With spaciou...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 31, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1566 Sq.Ft. @ 4946 / Sq.Ft.
New Project : Kunal Iconia
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold  1st Floor (out of 12) 
Description : At kunal iconia, Everyone has his own special space. Created with lot of love and care to give you what you have al...
Features:
     
+ 5 more
Builder : Kunal Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 25, 2015
Built-up Area : 1295 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Mirchandani Bellagio
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 6) 
Description : 2 bhk spacious ready to move new possession flat for sale 1295 sq.Ft with all amenities, Facilities and one open pa...
Features:
    
Builder : Mirchandani Group
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 950 Sq.Ft. @ 5473 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  1st Floor (out of 6) 
Description : Specious 2bhk semi-Furnished flat for urgent sale in one of old, Well maintained very good society, At prime locati...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 6000 / Sq.Ft.
Society : Goel Ganga Constella
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Co-operative Society  7th Floor (out of 9) 
Description : Ganga constella society 2 bhk rental flat avl near eon it park kharadi & with amenities society . Club house with s...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : J.K Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1068 Sq.Ft. @ 4800 / Sq.Ft.
New Project : B J Hulawale Laxmi Heights
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 5) 
Description : B.J. Hulawale properties presents you laxmi heights , A remarkable project in hinjewadi. It is ideal for end user ...
Features:
  
Builder : B.J. Hulawale Properties
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 02, 2015
Built-up Area : 856 Sq.Ft. @ 4323 / Sq.Ft.
New Project : Gauri Space Sai Shraddha Park
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : Sai shradha park launching his phase ii at hot locality of chikhali, In more vast, With best quality specification,...
Features:
     
+ 3 more
Builder : Gauri Space creators
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 893 Sq.Ft. @ 4399 / Sq.Ft.
New Project : Anant Prayag Landbreeze
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2017  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 7) 
Description : What you really want for yourself is always trying to break through, Just as a cooling breeze flows through an open...
Features:
     
+ 5 more
Builder : Paridhi Infracon
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 1489 Sq.Ft. @ 5036 / Sq.Ft.
Society : Amit Colori
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  5th Floor (out of 12) 
Description : Prime location property near euro school... Near all daily needs like school clg market etc.....Garden facing flat....
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1400 Sq.Ft. @ 5517 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  2nd Floor (out of 7) 
Description : Avl 3bhk rental magarpatta city near fully furnished flat so plz call raj enterprises magarpatta city pune
Features:
     
+ 5 more
Dealer : Raj Property
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1094 Sq.Ft. @ 5759 / Sq.Ft.
New Project : Buchade Shree Ganesh Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Nov 2015  Freehold  Ground Floor (out of 4) 
Description : Its stand alone building, In amenities we will provide power back up, Lift,Covered parking for each flat , Video lo...
Builder : Buchade Patil Developers
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 09, 2015
.
<<Previous12345678910 .... 284285 Next >>
New Projects
People in Pune are searching for
Best residential and upcoming areas in Pune
Top Resale and New bookings in Pune
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}