Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":[1],"city":["34"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

Residential Apartment for Sale in OMR , Chennai South Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Super built-up Area : 812 Sq.Ft. @ 3078 / Sq.Ft.
Society : Akshaya Enclave Sah Foundations
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By May 2015  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Sah foundations offering flats for sale at kolapakkam,Close to gst and just 50 meters from kelambakkam road. Ample ...
Features:
  
Builder : Individual Consultants
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 12, 2015
Built-up Area : 1432 Sq.Ft. @ 4539 / Sq.Ft.
Society : Creations Valencia
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : Ready to occupy apartments at navalur, Omr. 256 exclusive units are with state-Of-The-Art amenities across the prim...
Features:
     
+ 1 more
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1066 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  3rd Floor (out of 5) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
Built-up Area : 1142 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Our new project elegant's pinnacle' in semmanchery. It is located in a very calm and prominent location, Just befor...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Built-up Area : 2010 Sq.Ft. @ 4080 / Sq.Ft.
Society : L&T Eden Park
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  11th Floor (out of 13) 
Description : Residential apartment available on sale in siruseri, Chennai south. Contact us for price details. Flat is in the 13...
Features:
     
+ 4 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1026 Sq.Ft. @ 3700 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Omr siruseri (Very close to it sipcot ) 1026sq.Ft flat for sale at 1st floor 2 kms from omr siruseri toll and it s...
Features:
   
Builder : Aishwarya Builder
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1357 Sq.Ft. @ 3290 / Sq.Ft.
New Project : Color Homes Castle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Sep 2015  Freehold  2nd Floor (out of 2) 
Description : Welcome to an exclusive array of flats that is the ultimate abode of wealth, Happiness and well-Being. Strategical...
Features:
     
+ 3 more
Builder : Color homes
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
Built-up Area : 1326 Sq.Ft. @ 5995 / Sq.Ft.
Society : TVH Park Rozalia
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : Flat in tvh park rozalia available for resale. Nris would be preferred. Quiet and peaceful location, Behind the ch...
Features:
    
Owner : Kamala Ganesh     Posted : Mar 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 524 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jan 2016  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Our new project elegant's pinnacle' in semmanchery. It is located in a very calm and prominent location, Just befor...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Super built-up Area : 1105 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Super built-up Area : 892 Sq.Ft. @ 4109 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : 2bhk flat with covered car park and lift, Gated community flats 1.5 kms from omr siruseri toll and it sipcot chenn...
Features:
   
Builder : Aishwarya Builder
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  2nd Floor (out of 6) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 1267 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  3rd Floor (out of 4) 
Description : Our new project elegant's pinnacle' in semmanchery. It is located in a very calm and prominent location, Just befor...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Super built-up Area : 1026 Sq.Ft. @ 4338 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Omr siruseri (Very close to it sipcot ) 1026sq.Ft flat for sale at 1st floor 2bhk flat with covered car park and l...
Features:
  
Builder : Aishwarya Builder
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
Super built-up Area : 1041 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 6) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
Built-up Area : 1586 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Our new project elegant's pinnacle' in semmanchery. It is located in a very calm and prominent location, Just befor...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Built-up Area : 1661 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Our new project elegant's pinnacle' in sholinganalur - Semancheri. It is located in a very calm and prominent locat...
Features:
     
+ 2 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Super built-up Area : 1168 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  2nd Floor (out of 5) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Features:
     
+ 1 more
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
Built-up Area : 1007 Sq.Ft. @ 4375 / Sq.Ft.
New Project : Elegants Pinnacle
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : Our project is located in a very calm and prominent location, Just before sathyabama engineering college in omr. ...
Features:
     
+ 1 more
Builder : Elegant Constructions
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Super built-up Area : 1051 Sq.Ft. @ 3699 / Sq.Ft.
New Project : Creations Genesis
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  2nd Floor (out of 6) 
Description : Genesis !Located at omr, The major 1t hub & also the fast growing southern suburbs of chennai. . Genesis is also p...
Builder : Creations Promoters and Builders
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 08, 2015
2 BHK, Residential Apartment in OMR
Built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 6500 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  6th Floor (out of 19) 
Description : This is an 2bhk residential flat available. 24 hrs water and electricity supply is available. Reserve car parking i...
Owner : Madhusudan     Posted : Mar 27, 2015
Super built-up Area : 824 Sq.Ft. @ 3156 / Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Flat nr to velammal school with closed car parking
Owner : shankar     Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 1814 Sq.Ft. @ 4410 / Sq.Ft.
Society : XS Real Siena
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  4th Floor (out of 13) 
Description : It is a 3bhk flat available for sale.It is an unfurnished flat.It has vitrified tiled flooring done.All the basic a...
Owner : Purushotaman     Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 869 Sq.Ft. @ 4700 / Sq.Ft.
Society : Sai Flats
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : A brand new residential flat is available for sale at thoraipakkam. Flat measures about 869 sft, 2 bhk, First floor...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
Built-up Area : 2096 Sq.Ft. @ 6680 / Sq.Ft.
Society : DLF Garden City OMR
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  11th Floor (out of 20) 
Description : 3bhk flat with 3 bathroom with 2 balcony. It is un-Furnished and have tiles flooring, With a kitchen. The availab...
Owner : M.R.Rao     Posted : Mar 29, 2015
Built-up Area : 1469 Sq.Ft. @ 4700 / Sq.Ft.
Society : Navins Starwood Towers
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 3) 
Description : Specifications: Structurercc wall structure using latest mivan form work technology. Wallsrcc walls Flooringvitrifi...
Features:
     
+ 5 more
Builder : Navin Housing and Properties Private Limited
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 1075 Sq.Ft. @ 3070 / Sq.Ft.
Society : CeeDeeYes Chennaipattinam
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  1st Floor (out of 4) 
Description : It is a 2bhk flat. Basic amenities includes 24 hours power backup, Vastu compatible construction, Covered garage, C...
Owner : Saroj Kumar     Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 1381 Sq.Ft. @ 4128 / Sq.Ft.
Society : Ramaniyam Rhythm
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  3rd Floor (out of 4) 
Description : It is a 3bhk flat. Furniture in the flat includes kitchen cabinets, Chimney, Fans, Cupboards. Basic amenities inclu...
Owner : Ram     Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 910 Sq.Ft. @ 3400 / Sq.Ft.
Society : Jj Isha
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 2) 
Description : Kaaviya homes - Only builder in chennai to offer double car park, 58 percent uds for all flats! Now, We have ready ...
Features:
     
Builder : jj homes p ltd.
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 1573 Sq.Ft. @ 5404 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : It's a 3 bhk flat of 1573 sqft for sale . It's a well maintained flat. And society is very clean and calm. It has g...
Owner : Oomen Thomas     Posted : Mar 29, 2015
.
<<Previous12345678 Next >>
New Projects
People in OMR are searching for
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in OMR
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}