Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"C","preference":"S","property_type":["6"],"city":["19"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

Commercial Shops for Sale in Kharadi ##& 6 sub-localities of Kharadi,, Pune Posted By Owner, Dealer, Builder


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":""},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":""},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Built-up Area : 400 Sq.Ft. @ 17000 / Sq.Ft.
Society : Na
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : A symbol of excellence and spirit of enterprise, Its the perfect launch pad for ambitions of modern business. A gol...
Features:
     
+ 4 more
Builder : Krishna Realty
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Plot Area : 5 Acres @ 1762648 / Acres
Society : Kolte Patil Downtown Meryl
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold 
Description : Kolte patil launches a new commercial project in downtown located at near eon it park. Commercial shops and food c...
Features:
     
+ 12 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
Built-up Area : 455 Sq.Ft. @ 17583 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : Un-Furnished shop for sale in kharad. Area -455 sq-Ft built up Sale price - Rs.80 lac's
Dealer : Realtors
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
Built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 17000 / Sq.Ft.
Society : Na
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : A symbol of excellence and spirit of enterprise, Its the perfect launch pad for ambitions of modern business. A gol...
Features:
     
+ 3 more
Builder : Krishna Realty
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Plot Area : 1050 Sq.Ft. @ 19143 / Sq.Ft.
Society : Goel Ganga Constella
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : 1050 commercial shop for sale near eon it park call for more details Shree properties.
Features:
     
+ 10 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Today
Built-up Area : 630 Sq.Ft. @ 17000 / Sq.Ft.
Society : Na
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : A symbol of excellence and spirit of enterprise, Its the perfect launch pad for ambitions of modern business. A gol...
Features:
     
+ 5 more
Builder : Krishna Realty
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 566 Sq.Ft. @ 17000 / Sq.Ft.
Society : Na
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : A symbol of excellence and spirit of enterprise, Its the perfect launch pad for ambitions of modern business. A gol...
Features:
     
+ 4 more
Builder : Krishna Realty
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 449 to 1810 Sq.Ft. @ 18000 / Sq.Ft.
Society : Kolte Patil Downtown Meryl
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold 
Description : Elegant and luxuriousshops available for sale in kharadi near eon it park with all amenities like security, 24 hour...
Features:
     
+ 12 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Built-up Area : 449 Sq.Ft. @ 16000 / Sq.Ft.
Society : Kolte Patil Downtown Meryl
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Freehold 
Description : Elegant and luxuriousshops available for sale in kharadi near eon it park with all amenities like security, 24 hour...
Features:
     
+ 9 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 24, 2015
Built-up Area : 455 Sq.Ft. @ 20000 / Sq.Ft.
Society : Near Eon It Park & Wtc
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : 455sq.Ft. Commercial shop for sale near eon it park & wtc, Kharadi. Shop is unfurnished. Price is quoted-91lacs b...
Features:
     
+ 8 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 350 Sq.Ft. @ 19429 / Sq.Ft.
Society : Gera Park View 1
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold 
Description : 350sq shop ava in gera park view, Resale one, Good location, Brand new one, April poss. More detail call
Dealer : queens home
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
Built-up Area : 1005 Sq.Ft. @ 19403 / Sq.Ft.
Society : Kharadi
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : 1000sqft shop for sale in kharadi pune. Located in prime location.
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 22, 2015
Built-up Area : 504 Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : Next to columbia hospital, At kharadi. It is 504 sq. Ft, Road facing, Brand new shop with 1 washroom.
Owner : Sanjay Agarwal     Posted : Mar 21, 2015
99acres has verified details of this property
Plot Area : 1 Acres @ 20000000 / Acres
Society : Goel Ganga Constella
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : 1000 sqft commercial shop for sale in kharadi, Near eon it park Suitable for any business Call for more details
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 21, 2015
Built-up Area : 2135 Sq.Ft.
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : Shop for sale in kharadi close to eon free zone by one of the most reputed builder of pune prime location road fac...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Built-up Area : 290 Sq.Ft. @ 11035 / Sq.Ft.
Society : Specify Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold 
Description : Shop available for sale in kharadi ,Common parking available,Clear title property,Negotiable.
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Built-up Area : 449 Sq.Ft. @ 16000 / Sq.Ft.
Society : Kolate Patil Xenia
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Co-operative Society 
Description : High- Street retail and boutique office spaces Imagine a short walk that takes you home. Imagine city vista! - A...
Features:
  
Builder : Future properties
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 19, 2015
Built-up Area : 460 Sq.Ft. @ 21740 / Sq.Ft.
Society : Downtown Cheryl
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : 460 sq.Ft. Commercial shop for sale in downtown, Cheryl,Kharadi. Shop is unfurnished. Price is quoted-1cr For mo...
Features:
     
+ 12 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
Built-up Area : 232 Sq.Ft. @ 15087 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : It is a commercial shop for sale.It is a south facing shop.It is an unfurnished shop.It is located at lower basemen...
Owner : Nitish     Posted : Feb 27, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 19500 / Sq.Ft.
Society : Kharadi
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold 
Description : 1000sqft shop for sale in kharadi pune. Located in prime location.
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 19, 2015
Built-up Area : 970 Sq.Ft. @ 14124 / Sq.Ft.
Society : Near Mio Plaza
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold 
Description : 970 sq.Ft commercial shop for sale near mio plaza, Opposite forest county, Kharadi. Shop is unfurnished & under c...
Features:
     
+ 12 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 18, 2015
Built-up Area : 230 Sq.Ft. @ 13914 / Sq.Ft.
Society : Near Gulmohar Orchid Society
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : 230 sqfts shop for sale at kahardi ,Near gulmohar orchid society,Very prime location,Toilet attached ,For more deta...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 18, 2015
Built-up Area : 350 to 500 Sq.Ft. @ 18000 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold 
Description : Project is strategically location in prime locality with very good footfall kindly contact for more details
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 17, 2015
Plot Area : 10000 Sq.Ft. @ 3100 / Sq.Ft.
Society : Down Town Arissa Avenue
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : 1890 with 30feet frontage good for bank/ fast food cafe / jewellery shop for further details contact rafiq premji...
Features:
     
+ 1 more
Dealer : Desire Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 16, 2015
Built-up Area : 400 Sq.Ft. @ 20000 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold 
Description : It is a space available located in prime location best suitable for the commercial shop.It has a separate washroom ...
Owner : Wasim Pathan     Posted : Feb 04, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 400 Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold 
Description : It is a space available located in prime location best suitable for the commercial shop.It is newly constructed sho...
Features:
  
Owner : nadil khan     Posted : Jan 28, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 260 Sq.Ft. @ 12693 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Co-operative Society 
Description : The said shop is located in the busy & crowded area of kharadi ie thite nagar near the main bypass road. It has an ...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Dec 12, 2014
99acres has verified details of this property
.
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}