Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":[1],"city":["14"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":"2","area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

2 Bedroom Residential Apartment for Sale in Vidyavihar , Central Mumbai suburbs Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"BEDROOM":{"selected":{"0":"2"}},"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Super built-up Area : 1200 Sq.Ft. @ 20834 / Sq.Ft.
Society : Nilkanth Kingdom
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  6th Floor (out of 20) 
Description : This is 2 bhk flat for sale near vidya vihar railway station with all modern aminities.
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 29, 2015
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 22728 / Sq.Ft.
Society : Neelkanth Kingdom
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  9th Floor (out of 13) 
Description : Excellent location ,Centrally connected with local train,Highway,Airport and bkc,.Panoramic view from flat ,Threesi...
Features:
     
+ 5 more
Owner : PHALGUNI BHANUSHALI     Posted : Mar 25, 2015
Super built-up Area : 1248 Sq.Ft.
Society : Neelkanth Kingdom
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  9th Floor (out of 13) 
Description : 2 bhk all mordan amenities like garden, Swimming pool, Play area, Health facilities, Club house, Badminton court, G...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 09, 2015
Found 10 more properties almost matching your criteria
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 16667 / Sq.Ft.
Society : Bhakti Heights
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  5th Floor (out of 15) 
Description : Available 2 bhk residential flat for sale in a prime location tilak nagar with required amenities, Good looking fea...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
Built-up Area : 1026 Sq.Ft. @ 11500 / Sq.Ft.
Society : Nirmal Zircon and Amethyst
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold  20th Floor (out of 36) 
Description : Flat is with east west open view...Has ample parking space and huge garden, Play area for children, Club.House,Swi...
Features:
     
+ 6 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 800 Sq.Ft.
Society : L B S
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 6) 
Description : This property situated on main road = near phoenix mkt city Bedrooms = 2 Modular kitchen Maintenance = 2500 app...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 18, 2015
Super built-up Area : 1475 Sq.Ft.
Society : Ashford Royale
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 38) 
Description : Ashford royale. Royale, Not just by name, But also by worth. Royale not only in apperance, But also in experience.
Features:
     
+ 5 more
Dealer : uptown reality  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 05, 2015
Built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 12500 / Sq.Ft.
Society : HDIL Premier Residences
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  2nd Floor (out of 12) 
Description : Centrally located, With close proximity to airport, Bk, Schools, Phoenix market city and railway stations.
Features:
  
Owner : Shirin     Posted : Mar 01, 2015
Built-up Area : 1443 Sq.Ft. @ 13875 / Sq.Ft.
Society : Jainam Elysium
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  6th Floor (out of 22) 
Description : As an upcoming construction house , The name jainam elysium resonates with the Aspiration of today's urban home see...
Features:
     
+ 5 more
Builder : Jainam Elysium
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
2 BHK, Residential Apartment in Tilak nagar
Built-up Area : 1070 Sq.Ft. @ 13365 / Sq.Ft.
Society : Florencio
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Jun 2016  Co-operative Society  4th Floor (out of 13) 
Description : A classic apartment with car parking space available and good standard construction quality. Spacious 2bhk flat on...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 03, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 1241 Sq.Ft. @ 19017 / Sq.Ft.
Society : Kohinoor City,Phase II
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 12) 
Description : Kohinoor city - About project Kohinoor city offers its last & premium residential phase with 2, 3 bhk luxurious dup...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 14, 2015
Built-up Area : 1000 Sq.Ft. @ 14000 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  3rd Floor (out of 4) 
Description : Nice appartment with 6 story building accesses to road ways, Highways, Etc Near by school, Market, Railway station,...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Jan 20, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 920 Sq.Ft. @ 16305 / Sq.Ft.
Society : Joy Homes
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  7th Floor (out of 15) 
Description : A residential apartment available for sale at a prime location with 24 hours water and electricity supply, It is lo...
Features:
  
Owner : Rajiv Rao     Posted : Mar 12, 2015
.
<<Previous1Next >>
New Projects
People in Vidyavihar are searching for
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Vidyavihar
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture