Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":[1],"city":["218"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":"2","area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

2 Bedroom Residential Apartment for Sale in Marol , Mumbai Andheri-Dahisar Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"BEDROOM":{"selected":{"0":"2"}},"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Super built-up Area : 1095 Sq.Ft. @ 15982 / Sq.Ft.
Society : Awesome Heights
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  7th Floor (out of 14) 
Description : 2bhk flat available on sale in a well maintained society with all the amenities like health club, Garden and parkin...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
Built-up Area : 900 Sq.Ft. @ 14223 / Sq.Ft.
Society : Marol
Highlights:  New Booking  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  1st Floor (out of 10) 
Description : Well planned 2bhk brand new flat in new complex ready possession, Close to market, School, Bus depot, Hospital and ...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 30, 2015
Built-up Area : 902 Sq.Ft.
Society : Raj Paradise
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  10th Floor (out of 12) 
Description : 2bhk flat, With stilt car park, Big complex, Garden, Children play ground, Near by metro station, We have similer o...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 28, 2015
Built-up Area : 1025 Sq.Ft. @ 16586 / Sq.Ft.
Society : Ashok Nagar
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  6th Floor (out of 12) 
Description : 2 bhk for sale in ashok nagar Spacious flat With all amenities building With 1 car parking space Rate: 1.70 cr (Neg...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Super built-up Area : 1250 Sq.Ft. @ 14000 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : Fully furnished flat Split ac in every room Garden view from each room Designed by well known architect and interio...
Features:
     
+ 1 more
Owner : deepak gandhi     Posted : Today
Built-up Area : 980 Sq.Ft. @ 18368 / Sq.Ft.
Society : Military Road
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  2nd Floor (out of 7) 
Description : 2 bhk flat in well known society of marol. Available for immediate sale Has spacious bedrooms and well ventilated k...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 675 Sq.Ft. @ 17778 / Sq.Ft.
Society : Ashok Vihar
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  Ground Floor (out of 7) 
Description : This is a well furnished flat located in a society having all amenities like garden health club gym swimming pool e...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 740 Sq.Ft. @ 16217 / Sq.Ft.
Society : Akruti Aneri chs
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  5th Floor (out of 7) 
Description : Nicely done up two bhk flat having one stilt car park located in a beautiful society close to seven hill hospital .
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
Built-up Area : 1175 Sq.Ft. @ 16171 / Sq.Ft.
Society : Ashok Towers
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  3rd Floor (out of 11) 
Description : 2 bhk furnished flat on sale in a well maintained society with all the amenities available like health club, Swimmi...
Features:
     
+ 3 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 850 Sq.Ft. @ 15295 / Sq.Ft.
Society : Residential Chs
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  Ground Floor (out of 7) 
Description : Spacious 2 bed apartment at marol military road available for sale . The society is well maintained with ample spa...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 1050 Sq.Ft. @ 17142 / Sq.Ft.
Society : Ashok Nagar
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 11) 
Description : 2bhk on sale in a well maintained society with all the amenities avaiable like health club, Swimming pool,Garde, I...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 21, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 640 Sq.Ft. @ 16407 / Sq.Ft.
Society : Marol Maroshi
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : 2 bhk flat for sale It is near seven hills hospital Very reasonable price quoted for it Contact soon
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Built-up Area : 1025 Sq.Ft. @ 16098 / Sq.Ft.
Society : Ashok Nagar
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  8th Floor (out of 11) 
Description : 2 bhk flat is available for sale It has spacious bedrooms Well ventilated kitchen Will all amenities building Good ...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 18, 2015
Built-up Area : 910 Sq.Ft. @ 18131 / Sq.Ft.
Society : NG Complex
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  11th Floor (out of 12) 
Description : Flat for sale in a beautiful complex, Very well maintained building. It is a spacious bedroom apartment and its cl...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 12, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 960 Sq.Ft. @ 16146 / Sq.Ft.
Society : Atul Blue Monarch
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  5th Floor (out of 11) 
Description : Huge carpet area, Resale flat, Nice flat, New building hardly 2 years old
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 12, 2015
Built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 15715 / Sq.Ft.
Society : Xyz
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  1st Floor (out of 7) 
Description : Avlb 2bhk 700sqft flat for sale at off marol maroshi road, Behind seven hills hospital, 24 hours water, Electricity...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
Built-up Area : 1120 Sq.Ft.
Society : Atul Blue Monarch
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Co-operative Society  10th Floor (out of 12) 
Description : 2bhk flat marol new building good society spice flat and fauliferneshed any other --------
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
Super built-up Area : 902 Sq.Ft. @ 17739 / Sq.Ft.
Society : Xyz
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  4th Floor (out of 14) 
Description : This is a 2bhk flat for sale in marol military road . For rs1.6o lac a in good society and locality with all basi...
Features:
     
+ 1 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 04, 2015
Built-up Area : 935 Sq.Ft. @ 14974 / Sq.Ft.
Society : Harmony Appartments
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  6th Floor (out of 11) 
Description : Unfurnished 2bhk flat in harmony for sale. A very nice building with spacious flats. Well maintained society with a...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 04, 2015
Super built-up Area : 902 Sq.Ft. @ 18182 / Sq.Ft.
Society : Xyz
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  11th Floor (out of 14) 
Description : This is a 2bhk flat for sale in marol military road for rs.1.64 lacs in a good society and locality with all basic...
Features:
     
+ 2 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 04, 2015
Super built-up Area : 1070 Sq.Ft. @ 16356 / Sq.Ft.
Society : Palm Spring CHS
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  1st Floor (out of 7) 
Description : 2 bhk and a small study room comfortable flat with 2 attached bathrooms located in marol, Andheri (E), -Has conven...
Features:
   
Owner : Jaya Rajani     Posted : Mar 02, 2015
Built-up Area : 902 Sq.Ft. @ 17739 / Sq.Ft.
Society : Raj Paradise, Marol, Andheri East
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  3rd Floor (out of 14) 
Description : Raj paradise, Military road, Marol, Andheri east, Mumbai Sale: 1,60,00,000 (Negotiable) Built-Up area: 902 sqft....
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Janns Estates
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Built-up Area : 890 Sq.Ft. @ 14045 / Sq.Ft.
Society : Xyz
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  6th Floor (out of 7) 
Description : Avlb 2bhk 890sqft flat for sale at marol military road, Bamandayapada, Good connectivity, Well-Maintained bldg, Fo...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 11364 / Sq.Ft.
Society : Pooja Enclave,malad West
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  10th Floor (out of 17) 
Description : Availble 2bhk rent in pooja enclave fully-Furnished flat with parking and with moder amanitis like garden near by...
Features:
     
+ 7 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
Built-up Area : 935 Sq.Ft. @ 14974 / Sq.Ft.
Society : Xyz
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  4th Floor (out of 7) 
Description : Avlb 2bhk 935sqft flat for sale at off marol military road, Nice location, Well-Maintained building, Good connectiv...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
Built-up Area : 760 Sq.Ft. @ 19078 / Sq.Ft.
Society : Blossom Apartment
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 7) 
Description : 2 bhk flat available for sale at mahavir nagar . Close to link road . Schools ,Colleges and markets are nearby . Go...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 26, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 1120 Sq.Ft. @ 13840 / Sq.Ft.
Society : Atul Blue Monarch
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  6th Floor (out of 10) 
Description : Flat for sale in a well maintained building in marol. The location is convenient as its well connected to andheri ...
Features:
     
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 25, 2015
Built-up Area : 1100 Sq.Ft. @ 14545 / Sq.Ft.
Society : Spring Palm
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 7) 
Description : Unfurnished 2bhk flat in marol, Very good society and locality
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 23, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 885 Sq.Ft. @ 13750 / Sq.Ft.
Society : Crescent Residency
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2016  Freehold  1st Floor (out of 11) 
Description : Crescent residency is a project by crescent group. This residential project is situated in andheri east. This resid...
Features:
     
+ 5 more
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 23, 2015
Built-up Area : 935 Sq.Ft. @ 14867 / Sq.Ft.
Society : Harmony Appartments
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  5th Floor (out of 7) 
Description : Well maintained fully-Furnished 2bhk flat available on sale in akruti aneri located at marol loaded with all modern...
Features:
     
+ 2 more
Dealer : Harsh Realtors
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 20, 2015
.
<<Previous12 Next >>
New Projects
People in Marol are searching for
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Marol
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}