Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":[1],"city":["219"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":"1","area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

1 Bedroom Residential Apartment for Sale in Thane (East) , Mumbai Thane Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"BEDROOM":{"selected":{"0":"1"}},"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 14166 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  3rd Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1.5bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
99acres has verified details of this property
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 610 Sq.Ft. @ 11476 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  10th Floor (out of 11) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 12000 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat with oc, Cc
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 640 Sq.Ft. @ 10625 / Sq.Ft.
Society : Kopri Colony
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  1st Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk unfurnished flat for sale in thane east. 2 minutes walking from thane railway station. The price is negotiab...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 27, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 535 Sq.Ft. @ 14954 / Sq.Ft.
Society : Anand Kirti
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  5th Floor (out of 7) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat ...Lift in complex
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 650 Sq.Ft. @ 12308 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 26, 2015
Built-up Area : 650 Sq.Ft. @ 11539 / Sq.Ft.
Society : Very Good Society
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : This is a very beautiful flat with various facilities available nearby vicinity . School, Colleges,Hospitals,Hotels...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Super built-up Area : 750 Sq.Ft. @ 8267 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : This is very good condition flat this is s 1 bhk flat , It have 18 years old and 10 minutes walking distance from ...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 23, 2015
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 12000 / Sq.Ft.
Society : Satguru Chs
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : 1 bhk flat for sell in thane, 5 min walking distance from thane railway station, Car parking available, Complete bu...
Features:
  
Owner : Kishor R Gawde     Posted : Mar 21, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 500 Sq.Ft. @ 9000 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  3rd Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 20, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Super built-up Area : 530 Sq.Ft. @ 10189 / Sq.Ft.
Society : Kopri Colony
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : This 1bhk property in ram darshan co-Operative housing society that is located at 10 mins walking distance from tha...
Owner : Danny     Posted : Mar 19, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 700 Sq.Ft. @ 12000 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 18, 2015
Built-up Area : 850 Sq.Ft. @ 8942 / Sq.Ft.
Society : Kopri Colony
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  2nd Floor (out of 3) 
Description : 1 bhk spacious beautiful flat in thane east.It is in a good complex with open car parking. Near by thane railway s...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 18, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 575 Sq.Ft. @ 13044 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 17, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 12500 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  5th Floor (out of 7) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 17, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 560 Sq.Ft. @ 13393 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 13, 2015
Built-up Area : 450 Sq.Ft. @ 11111 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : Well maintained & spacious 1 bhk flat for sale at kopri with close proximity to thane station. Please contact for f...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 12, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 450 Sq.Ft. @ 11111 / Sq.Ft.
Society : Ram Darshan
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : Well maintained & spacious 1 bhk flat for sale at kopri with close proximity to thane station. Please contact for f...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 12, 2015
99acres has verified details of this property
Built-up Area : 450 Sq.Ft. @ 11555 / Sq.Ft.
Society : On Request
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Multi-Storied Floor (out of 3) 
Description : Well maintained & spacious 1 rk converted to 1 bhk flat for sale at kopri with close proximity to thane station. Pl...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
99acres has verified details of this property
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 750 Sq.Ft. @ 9600 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  3rd Floor (out of 3) 
Description : Well maintained & spacious 1 bhk flat for sale at kopri with close proximity to thane station. Please contact for f...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 570 Sq.Ft. @ 13158 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 5) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 750 Sq.Ft. @ 10400 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : Well maintained & spacious 1 bhk flat for sale at kopri with close proximity to thane station. Please contact for f...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 11, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 650 Sq.Ft. @ 12308 / Sq.Ft.
Society : 3mins From Station
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  2nd Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 10, 2015
Super built-up Area : 650 Sq.Ft. @ 10770 / Sq.Ft.
Society : Sai Naksh Chs Ltd
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  5th Floor (out of 7) 
Description : One bhk resale residential flat available for sale in thane east near hari om nagar just 10 minutes walk from thane...
Features:
     
Dealer : S K Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 07, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 745 Sq.Ft. @ 10739 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Dec 2016  Co-operative Society  1st Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 05, 2015
Super built-up Area : 1200 Sq.Ft. @ 9167 / Sq.Ft.
Society : Shiv Sai Towers
Highlights:  Resale  Ready to move  0 to 1 years old  Co-operative Society  4th Floor (out of 14) 
Description : Two bhk resale new unused ready possession flat available for sale in a very good and well maintained society havin...
Features:
     
Dealer : S K Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
Built-up Area : 650 Sq.Ft. @ 9385 / Sq.Ft.
Society : Kopri
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  3rd Floor (out of 4) 
Description : 1 bhk unfurnished flat for sale just 2 minutes walkable from thane station. Good apartment and with all basic ameni...
Features:
  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 425 Sq.Ft. @ 12942 / Sq.Ft.
Society : Near Ashtavinayak Chowk
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  4th Floor (out of 4) 
Description : A very nice converted 1 bhk flat in a locality having all basic amenities nearby also has good parking space.
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 360 Sq.Ft. @ 12500 / Sq.Ft.
Society : Near Kailash Hotel
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  1st Floor (out of 7) 
Description : A very nice converted 1 bhk flat having all basic amenities nearby also has 2 wheeler parking space available - Pro...
Features:
 
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 28, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Kopri
Built-up Area : 550 Sq.Ft. @ 13637 / Sq.Ft.
Society : Other
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 4) 
Description : It is a beautiful and spacious 1bhk flat
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 25, 2015
.
<<Previous12 Next >>
New Projects
People in Thane (East) are searching for
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Thane (East)
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}