Loading ... Please Wait ...
{"PROPERTY":{"res_com":"R","preference":"S","property_type":[1],"city":["19"],"budget_min":null,"budget_max":null,"bedroom_num":"1","area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"keyword":null,"np_search_type":null},"PROJECT":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null},"DEALER":{"res_com":null,"preference":null,"property_type":null,"city":null,"bedroom_num":null,"budget_min":null,"budget_max":null,"area_min":null,"area_max":null,"area_unit":null,"selected_tab":null,"np_search_type":null}}

1 Bedroom Residential Apartment for Sale in Salunke Vihar , Pune Posted By Owner, Dealer, Builder , Keywords : flat


{"PRICERANGE":{"elements":{"min":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"},"max":{"1":"Below 5 Lacs","2":"5 Lacs","3":"10 Lacs","4":"15 Lacs","5":"20 Lacs","6":"25 Lacs","7":"30 Lacs","8":"40 Lacs","9":"50 Lacs","10":"60 Lacs","11":"75 Lacs","12":"90 Lacs","13":"1 Crore","14":"1.5 Crores","15":"2 Crores","16":"3 Crores","17":"5 Crores","18":"10 Crores","19":"20 Crores","20":"30 Crores","21":"40 Crores","22":"50 Crores","23":"60 Crores","24":"70 Crores","25":"80 Crores","26":"90 Crores","27":"100 Crores","28":"100+ Crores","99":"On Request"}}},"BEDROOM":{"elements":{"0":"Select","1":"1","2":"2","3":"3","4":"4","5":"5","6":"6","7":"7","8":"8","9":"9","10":"9+"}},"AREA":{"elements":{"1":"Sq.Ft.","2":"Sq. Yards","3":"Sq. Meter","12":"Acres","16":"Marla","19":"Cents","13":"Bigha","14":"Kottah","17":"Kanal","4":"Grounds","10":"Ares","11":"Biswa","9":"Guntha","5":"Aankadam","15":"Hectares","6":"Rood","7":"Chataks","8":"Perch"}},"POSTEDBY":{"elements":{"O":"Owner","B":"Builder","A":"Dealer"}},"AVAILABILITY":{"elements":{"1":{"title":"Under Construction","childrens":{"0":{"0":"2015","1":"2015"},"1":{"0":"2016","1":"2016"},"2":{"0":"2017","1":"2017"},"3":{"0":"2018","1":"2018"},"4":{"0":"2019","1":"2019"},"5":{"0":"2020","1":"2020"},"6":{"0":"2021","1":"2021"},"7":{"0":"2022","1":"2022"}}},"2":{"title":"Ready to move","childrens":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}}}},"VERIFIED":{"elements":{"Y":"Verified Listing"}},"SALETYPE":{"elements":{"1":"Resale","2":"New Booking"}},"FURNISHING":{"elements":{"1":"Furnished","4":"Semifurnished","2":"Unfurnished"}},"MEDIA":{"elements":{"PHOTO":"With Photos","VIDEO":"With Videos"}},"AGE":{"elements":{"0":{"0":"6","1":"0 to 1 years old"},"1":{"0":"1","1":"1 to 5 years old"},"2":{"0":"2","1":"5 to 10 years old"},"3":{"0":"3","1":"10+ years old"},"4":{"0":"4","1":"More than 20 years"}}},"POSSESSION":{"elements":""},"PROPERTY_TYPE":{"elements":""}}
{"BEDROOM":{"selected":{"0":"1"}},"POSTEDBY":{"selected":{"0":"O","1":"A","2":"B"}}}
1 BHK, Residential Apartment in Salunke Vihar
Super built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 6667 / Sq.Ft.
Society : Nancy Garden
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  7th Floor (out of 7) 
Description : An unfurnished residential 1 bhk flat available for sale in prime location of salunke vihar road
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Salunke Vihar
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 6500 / Sq.Ft.
Society : Sai Dwarkamai
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  1st Floor (out of 6) 
Description : One bhk flat with hug terrace attached to kitchen in a nice society with garden and sai mandir,Behind abc farms,Nic...
Features:
   
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 22, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Salunke Vihar
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 6167 / Sq.Ft.
Society : Nancy Gardens
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  7th Floor (out of 7) 
Description : 1 bhk flat is available for sale. .Property located in a prime location. Connected to all modern amenities. All mod...
Features:
    
Owner : Sheikh     Posted : Mar 10, 2015
Found 10 more properties almost matching your criteria
1 BHK, Residential Apartment in Salunke Vihar
Built-up Area : 630 Sq.Ft. @ 5556 / Sq.Ft.
Society : Nancy Garden
Highlights:  Resale  Under Construction  Possession By Jun 2015  Freehold  6th Floor (out of 7) 
Description : 1 bhk for sale in nancy garden salunki vihar road nice view higher floor with cover car park.24 hours corparation w...
Dealer : Sai Properties
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
Built-up Area : 630 Sq.Ft. @ 6032 / Sq.Ft.
Society : P S Samrudhi Nehru Park
Highlights:  Resale  Ready to move  1 to 5 years old  Freehold  2nd Floor (out of 2) 
Description : Spacious and furnished 1bhk apartment for sale at p s samrudhi nehru park. The apartment is beautifully designed an...
Features:
    
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 02, 2015
1 BHK, Residential Apartment in Fatima Nagar
Built-up Area : 400 Sq.Ft. @ 6500 / Sq.Ft.
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  3rd Floor (out of 4) 
Description : East facing 1bhk apartment with 1 bathroom . The available amenities are 24 hours water, Electricity, Nearby school...
Owner : Geeta     Posted : Mar 28, 2015
Super built-up Area : 540 Sq.Ft. @ 7778 / Sq.Ft.
Society : K Raheja Gardens
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  2nd Floor (out of 4) 
Description : A semi furnished residential 1 bhk flat available forsale in prime location of wanowrie. Furnished with modular kit...
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 25, 2015
Super built-up Area : 615 Sq.Ft. @ 6667 / Sq.Ft.
Society : Naren Hills
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  7th Floor (out of 7) 
Description : Residential apartment for sale in naren hills, Wanowrie, Pune with all basic amenities and good connectivity .A bea...
Features:
     
Owner : Mona Walia     Posted : Feb 23, 2015
Built-up Area : 560 Sq.Ft. @ 5715 / Sq.Ft.
Society : Natasha Enclave
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Co-operative Society  4th Floor (out of 6) 
Description : 1bhk flat in a prime location,All daily need products available at door step,Many well known schools in 1km radius,...
Features:
    
Dealer : DREAMS REALTORS  
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Feb 23, 2015
Built-up Area : 605 Sq.Ft. @ 4200 / Sq.Ft.
Society : Silver Hill
Highlights:  New Booking  Under Construction  Possession By Dec 2015  Freehold  4th Floor (out of 10) 
Description : Experience the happiness in a never before lifestyle at undri with artistically conceptualized amenities and serene...
Features:
     
+ 1 more
Builder : Vardhmaan Realitees
Contact Builder FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Mar 16, 2015
Get property alerts now!
We will inform you as soon as new property matching requirement is uploaded in 99acres
Built-up Area : 525 Sq.Ft. @ 6667 / Sq.Ft.
Society : Parmar Residency
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Co-operative Society  3rd Floor (out of 5) 
Description : Spacious 525 sqft unfurnished flat with enclosed balcony in a well maintained township with all the amenities avail...
Features:
     
+ 4 more
Dealer : Lavishomes
Contact Dealer FREE View Phone Number
Shortlist
Posted : Yesterday
1 BHK, Residential Apartment in Fatima Nagar
Built-up Area : 600 Sq.Ft. @ 7000 / Sq.Ft.
Society : Neelay Apartment
Highlights:  Resale  Ready to move  10+ years old  Freehold  Ground Floor (out of 3) 
Description : 1bhk unfurnished flat with 1bedroom, 1 bathroom, 1 balcony a kitchen, 24hrs water and power supply , Tiled flooring...
Features:
  
Owner : Ma Siddik     Posted : Mar 13, 2015
Built-up Area : 850 Sq.Ft. @ 4588 / Sq.Ft.
Society : Kadambari Co.soceity
Highlights:  Resale  Ready to move  5 to 10 years old  Freehold  3rd Floor (out of 6) 
Description : It is a 1bhk flat for sale. Electrical fittings in all bed rooms, Living, Kitchen ( Fans, Exhaust fan, Lights ).Pro...
Owner : Alkesh Shah     Posted : Jan 07, 2015
99acres has verified details of this property
.
<<Previous1Next >>
New Projects
People in Salunke Vihar are searching for
Hot Properties in nearby localities
Top Resale and New bookings in Salunke Vihar
Most Searched Properties
Usage of 99acres.com to upload content which enables targeting by religion/community/caste/race is prohibited. Please report inappropriate content by writing to us at report abuse
All right reserved - Info Edge (India) Ltd. A group venture
[317,221,257,226,250,248,249,247,227,246,244,245,242,243,241,240,223,239,238,224,236,235,234,225,233,232,231,230,229,228,262,185,19,45,38,32,25,20,12,1]
{"317":"512,319,318,317","221":"291,359,383,345,360,293,365,294,292,364,361,362,357,363,314,350,221","257":"73,77,78,168,257","226":"280,493,455,408,483,213,281,488,214,25,282,413,358,283,429,215,226","250":"423,211,335,264,445,454,325,254,433,399,353,304,266,253,212,250","248":"195,196,248","249":"197,198,199,372,200,330,201,9,203,222,315,401,347,204,205,206,207,451,431,375,7,376,288,255,210,209,271,249","247":"183,184,247","227":"412,32,185,471,290,186,187,444,476,414,311,305,188,426,475,308,470,189,306,307,354,190,194,478,487,191,303,472,192,193,480,473,227","246":"176,276,497,402,496,277,289,296,511,299,338,177,178,503,485,179,180,468,352,378,405,432,395,450,302,342,181,246","244":"328,494,501,162,163,510,498,442,518,167,164,165,166,527,244","245":"169,491,287,502,170,336,171,316,172,173,174,175,458,411,505,245","242":"158,159,242","243":"160,161,243","241":"157,156,241","240":"154,155,240","223":"146,417,456,147,508,506,374,329,148,516,367,369,434,149,272,486,339,322,419,153,12,150,509,437,151,416,420,19,421,382,371,300,373,295,422,404,436,430,435,223","239":"140,457,351,448,141,526,142,143,418,394,145,490,521,479,515,517,144,443,239","238":"278,128,130,415,286,393,406,337,139,131,132,133,409,495,452,135,523,137,138,273,238","224":"20,118,119,482,120,440,343,438,301,121,439,122,123,127,398,124,441,125,126,392,461,380,407,224","236":"111,113,112,236","235":"279,106,107,110,465,108,109,341,235","234":"98,326,459,331,10,8,105,285,320,101,102,396,256,103,400,104,492,251,484,234","225":"45,84,368,86,87,88,425,403,90,424,97,91,321,466,92,477,428,464,463,519,453,397,348,514,93,349,94,95,96,462,381,467,225","233":"82,310,323,79,80,324,81,233","232":"74,346,76,500,386,410,507,75,388,232","231":"528,449,70,72,446,387,499,391,389,71,231","230":"69,67,447,68,230","229":"66,65,229","228":"52,64,298,522,53,54,525,38,524,344,340,309,55,513,334,297,56,57,327,332,58,333,460,60,61,62,377,63,520,228","262":"140,162,73,185,211,233,67,142,177,131,205,171,125,126,150,151,19,95,62,262","185":"185","19":"19","45":"48,49,46,47,45","38":"269,268,38","32":"35,33,34,36,32","25":"30,28,26,27,29,25","20":"23,22,21,217,252,20","12":"14,275,218,274,13,15,16,17,219,12","1":"6,220,4,2,3,5,10,9,222,8,7,1"}
{"335":"250","354":"227","10":"1","9":"1","222":"1","8":"1","7":"1","372":"249","386":"232","387":"231"}